Caser

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.

Automatisk stålkontroll

Håndtering av data er vitalt for bygg- og anleggsbransjen. Hos CoNova er veggrader med permer byttet ut med NTI CADcenters Mdoc. Dokumenthåndteringssystemet har gitt mange fordeler.

Nøkkelen til suksess i åpen BIM

«Et sykehus bygget på samhandling» er mottoet for Østfoldsykehuset, ett av Nordens største sykehusprosjekt. Utstrakt bruk av BIM er fellesnevneren i prosjekteringsfasen.

Inventor-avhengig

3D-verktøyet Autodesk Inventor har gitt erfarne AutoCAD-brukere i Hydex-gruppen en rekke fordeler. – Vi lurer på hva vi skulle gjort uten, sier prosjektingeniør Thomas Quiel i Systemhydraulikk.

Fornyer Krigsskolen med BIM

Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo består i hovedsak av eldre bygningsmasse fra 50-tallet, men fikk i 2012 et helt nytt 1000 kvm stort lavenergi undervisningsbygg i tråd med BIM.

Full kontroll i tegningsarkivet

Valg av løsning var avgjørende da INVIS skulle bistå med registrering og forvaltning av tegningsarkivet til Yara Glomfjord. For rundt 25 000 papirtegninger og 10 000 AutoCAD-tegninger falt valget på Mdoc fra NTI CADcenter.

Laserbasert kraftverksrehabilitering

Statkraft rehabiliterer og bygger ut Nedre Røssåga Kraftverk,…

Et naturlig valg

/
Krüger Kaldnes er en entreprenør av renseanlegg for kommuner, industri og fiskeoppdrett. 20 år med innovasjon, egenpatentert teknologi og Autodesk Revit har ført virksomheten i en ledende posisjon.

Tilfeldigheter ble arkitektsuksess

/
For arkitektene i Lille Frøen var det tilfeldig at undervisningsbygg ble deres spesialfelt. Det hele startet med det som i dag er en av Norges viktigste og mest anerkjente høgskole.

Stålkontroll på stålet

Armering av betongkonstruksjoner ved hjelp av ISY CAD Rebar for Autodesk Revit øker effektiviteten og gir store tidsbesparelser hos Norconsult i Ålesund.