Innlegg

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.

Ny gratis online fil- og modell-viewer fra Autodesk

Autodesk har nå lansert en ny viewer og den er gratis, den leser mer enn 50 filformater inkludert DWG™, DWF, RVT and IPT, i tillegg til formatene fra SolidWorks, ProE, Catia og andre. Du ser på store og komplekse filer rett i din internet browser—ingen nedlasting av programvare og ingen plug-ins er nødvendig. Du er online i hele prosessen, og laster opp modeller og filer gjennom et dra og slipp-grensesnitt.

Fra beregning til praksis med full treff

Multiconsult-gjengen i Tromsø imponerer. Resultater fra beregninger gjort i MagiCad for Revit ble overlevert til rørleggerentreprenør i slutten av september. Innreguleringen av anlegget i oktober stemte på en prikk med beregningene.

Produser brann- og rømningplaner med ISY CAD Safety for Revit

ISY CAD Safety for Revit er en brukervennlig og avansert applikasjon for å plassere ut sikkerhets-symbolikk, samt generere legender og sheets mer eller mindre automatisk.

PDF-utskrift fra Revit

/
PDF-utskrift og eksportering fra Revit kan være en tidkrevende jobb. Med NTItools Publish funksjoner kan dette gjøres ved ett klikk.

Effektiv opprydding i Revit

/
Har du opplevd at ved hver utsendelse av Revit, slik det er nå, må du slette manuelt view/sheets og linkede filer? Dette er en tidkrevende og frustrerede rutinejobb. Med Model CleanUp har vi automatisert eksiterende funksjoner i Revit slik at typisk tidkrevende opprydding kan gjøres ved et klikk.

Enklere å innfri BIM-krav

/
I midten av september huset vi ca. 70 EL- og VVS-spesialister til brukermøte på enklere og mer effektivt innfrielse av BIM-krav. Kompetanse og erfaring på MagiCAD og NTItools var sentralt, med innblikk i kommende oppdateringer.

Prosjektoppstart, nullpunkt og terreng m.m.

Delta på kurs før jul og bli trygg på disse sentrale og viktige…

Skoleeksempelet på god prosjektering

UnionConsult har tatt prosjektering til et nytt nivå på Søbakken skole i Elverum. Målet var å gjennomføre uten feil, og samtidig opprettholde effektivitet og kvalitet gjennom hele prosessen. Med MagiCAD er dette oppnåelig.

Oppgradert arbeidsprosess med NTItools Arkitekt

SE Arkitektur vil bli oppfattet av sine kunder som effektiv, smidig og tilgjengelig, med bred kunnskap og solid erfaring. NTItools Arkitekt bygger oppunder dette.