Innlegg

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.

Hva er nytt i NTItools

I disse dager slipper vi siste versjon av NTItools. Versjon 2016.2.0 har flere viktige nyheter for effektivisering av det daglige prosjekt arbeidet i Revit. Nettopp effektivisering er fokus i NTItools.
Classify - NS8360 klassifisering

Bedre BIM med ny norsk programvare

Classify reduserer manuelle og tidkrevende prosesser når bygg skal designes og prosjekteres. Spar timer, øk kvaliteten og legg tilrette for at alle som har behov for korrekt kodet og klassifisert byggningsdelsinformasjon.
Classify

”Classify, klassifisering i hht NS8360 i Revit – helt enkelt”

Med Classify i NTItools kan du enkelt klassifisere bygningsmodellene dine med NS 8360 koder og dermed følge de gitte retningslinjer fra norsk standard. Classify muliggjør eksport av data fra Revit-modeller til en ekstern database, der du via en webbasert portal kan få oversikt over de Revit-filer som er tilknyttet prosjektet samt tildele NS8360 koder til de enkelte bygningsdeler. Du sparer tid og sikrer at prosjektet ditt følger NS8360.
The Future of Making Buildings

Velkommen til BIM Forum 2015 - The Future of Making Buildings - hos NTI CADcenter 19. november

NTI CADcenter ønsker 19. november velkommen til et BIM Forum med tittelen «The Future of Making Buildings». Vi ønsker med dette arrangementet, sammen med Autodesk, å gi et innblikk i hva fremtiden bringer innen bygg og BIM, samtidig som vi også tar for oss dagsaktuelle temaer som kommende åpenBIM-krav fra Statsbygg.
Synchro Infograpic

Er du klar for den 4. dimensjon i prosjektplanlegging

Ledere oppnår bemerkelsesverdige resultater ved bruk av prosjektledelsesverktøy i 4D. Hva med deg, er du klar for en 4. dimensjon i dine prosjektplaner?
Kunnskap, inspirasjon, nettverksbygging

Revit ERFA - Kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging

NTI CADcenter arrangerte tre vellykkede Revit ERFA-møter i juni-måned. Den innholdsrike agendaen ga kunnskap og inspirasjon til om lag 70 personer fordelt mellom Sandvika, Ålesund og Bergen.

Prosjekterer du tekniske fag?

Da er seminaret hos NTI CADcenter i Sandvika 17. september 2015 noe for deg! Seminaret fokuserer på Revit MEP med MagiCAD og tilhørende programvare for VVS- og El.

Raskere og enklere i gang med 3D og BIM

Måten arkitekter og ingeniører skaffer seg programvare for design og tegning er i endring. Et lite firma i Hedmark ser fordeler med å leie fremfor å eie.

Ny kunnskap – hvor du vil – når du vil – via internett

NTI CADcenter tilbyr mer enn klasseromsundervisning. Siste tilskudd er eLearning hvor du i fred, ro og eget tempo kan fordype deg i en rekke Autodesk kurs.

CAD-teknologi i nettbutikk

/
NTI CADcenter lanserer netthandelsløsningen cadbutikk.no med utleie av programvare fra Autodesk og salg av egne løsninger og tjenester. Målet med nettbutikken er å levere CAD med mer effektivt og enkelt, til riktig pris og med tilpassede service- og support-ordninger.