Innlegg

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.
Kunnskap, inspirasjon, nettverksbygging

Revit ERFA - Kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging

NTI CADcenter arrangerte tre vellykkede Revit ERFA-møter i juni-måned. Den innholdsrike agendaen ga kunnskap og inspirasjon til om lag 70 personer fordelt mellom Sandvika, Ålesund og Bergen.

Prosjekterer du tekniske fag?

Da er seminaret hos NTI CADcenter i Sandvika 17. september 2015 noe for deg! Seminaret fokuserer på Revit MEP med MagiCAD og tilhørende programvare for VVS- og El.

What’s New in NTItools

Daglig utfører vi mange oppgaver i Revit som vi kunne ønske å få effektivisert. Den nye versjonen av NTItools gir enda flere funksjoner for nettopp dette.

Content Library i NTItools

Det kan være en tidkrevende jobb og vedlikeholde og holde orden på alle kontorets objektbibliotek. Content Library gir tilgang til NTItools sitt Online (Cloud-baserte) objektbibliotek og egne interne firmabibliotek. NTItools Online (Cloud-baserte) objektbibliotek er alltid oppdatert med de siste objektene og parametrene.

PDF-utskrift fra Revit

/
PDF-utskrift og eksportering fra Revit kan være en tidkrevende jobb. Med NTItools Publish funksjoner kan dette gjøres ved ett klikk.

Effektiv opprydding i Revit

/
Har du opplevd at ved hver utsendelse av Revit, slik det er nå, må du slette manuelt view/sheets og linkede filer? Dette er en tidkrevende og frustrerede rutinejobb. Med Model CleanUp har vi automatisert eksiterende funksjoner i Revit slik at typisk tidkrevende opprydding kan gjøres ved et klikk.

Oppgradert arbeidsprosess med NTItools Arkitekt

SE Arkitektur vil bli oppfattet av sine kunder som effektiv, smidig og tilgjengelig, med bred kunnskap og solid erfaring. NTItools Arkitekt bygger oppunder dette.

Satser på å integrere CAD i ERP

Verkstedbedriften Mento Service AS skal løfte CAD-bruken til nye høyder. Intensiv kursing og investering i ny programvare skal gi effektiv utnyttelse av IT-verktøyene med sikte på å integrere CAD-verktøyene i ERP-systemet.