Innlegg

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.

NTI CADcenter får gullkantet innovasjonskontrakt

Innovasjon Norge har bestemt seg for å gi betydelig støtte til en massiv utvikling av NTI CADcenters Cloud-baserte Facility Management-løsning «MdocFM». Dette er et utviklingsprosjekt som skal gå over en 18 måneder hvor man skal jobbe for å sikre enkel drift og vedlikehold gjennom bruk av åpenBIM og den «digitale tvillingen» gjennom hele livssyklusen til et hvert bygg.

Fikk full dokumentkontroll med Mdoc

Da ingeniørfirmaet INVIS fra Gildeskål fikk i oppdrag av Yara Glomfjord å bistå med registrering og forvaltning av tegningsarkivet deres, var gode råd dyre. En digital løsning måtte velges for rundt 25.000 papirtegninger og 10.000 AutoCAD-tegninger. Løsningen ble Mdoc fra NTI CADcenter.

Automatisk stålkontroll

Håndtering av data er vitalt for bygg- og anleggsbransjen. Hos CoNova er veggrader med permer byttet ut med NTI CADcenters Mdoc. Dokumenthåndteringssystemet har gitt mange fordeler.