Innlegg

Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.
Kunnskap, inspirasjon, nettverksbygging

Revit ERFA - Kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging

NTI CADcenter arrangerte tre vellykkede Revit ERFA-møter i juni-måned. Den innholdsrike agendaen ga kunnskap og inspirasjon til om lag 70 personer fordelt mellom Sandvika, Ålesund og Bergen.

Nøkkelen til suksess i åpen BIM

«Et sykehus bygget på samhandling» er mottoet for Østfoldsykehuset, ett av Nordens største sykehusprosjekt. Utstrakt bruk av BIM er fellesnevneren i prosjekteringsfasen.