Halvor Jensen, Administrerende DirektørKompetansesenteret for fremtidens arbeidsformer!

I stadig mer konkurranseutsatte marked er gode relasjoner, samarbeid og riktige CAD-verktøy avgjørende. Valg av leverandør og teknologi påvirker resultatet og utløser nye gevinster.

NTI CADcenter er det mest fremoverlente og kunnskapsrike CAD-miljøet i Norge for de som skal bygge, konstruere og designe. Vi gir trygge råd og tilbyr bistand i dine it-relaterte modell- og tegningsprosesser. Tett samarbeid og lang erfaring med Autodesk, samt utvikling av egen programvare gjør at vi raskt møter krav og behov til teknologi.

Vi kurser, lisensierer og rådgir de som ønsker å bli best på teknologisk design- og konstruksjonsindustri. Kjernen er programvare for det som bygges, skapes og produseres. Typiske brukere er arkitekter, designere og ingeniører. Våre ansatte er blant Europas mest erfarne innen løsninger for BIM og bærekraftig design, mekanisk industri, prosessindustrien, design og visualisering og dokumenthåndtering.

I Norge går over 1300 personer på CAD-kurs hos oss årlig. Etter gjennomført kurs bistår vi med implementering, skreddersøm og metodeverk. Summen gir den mest effektive utnyttelse av teknologi og arbeidsprosesser. Alt vi gjør styres etter våre verdier:

  • Forventningsavstemning
  • Gjensidig respekt
  • Pålitelighet
  • Engasjement
  • Samarbeid
  • Ydmykhet

Spisskompetansen på Autodesks verktøyteknologi har ført til at industribedrifter som TTS, Apply Nemo og FMC Technologies; arkitektfirmaer som Snøhetta, Niels Torp og Narud Stokke Wiig; samt rådgivende ingeniørselskaper som Norconsult, Sweco og COWI, samarbeider med NTI CADcenter.

Du skal oppleve at det er enkelt og riktig å samarbeide med NTI CADcenter. Vi gjør vårt beste for at du skal bli vår beste referanse.

Halvor Jensen,
Administrerende direktør