Varme tanker som stadig gjelder

Brødrene Sigurd og Christoffer Braathen er tredje generasjons eiere av OSO Hotwater AS, og i en alder av så vidt 30 år er det de to som nå bereder grunden ved hjelp av blant annet avansert 3D DAK fra NTI CADcenter.

OSO Hotwater AS er en solid helnorsk industrihistorie, utviklet gjennom snart 80 år. Med ansatte i utlandet teller virksomheten nå rundt 200 ansatte med en omsetning på ca. 500 millioner kroner.

– En varmtvannsbereder kan kanskje høres enkel ut, men det ligger faktisk løpende forskning og utvikling bak for å holde oss ledende, sier Christoffer Braathen, ansvarlig for produktutvikling og markedskommunikasjon i OSO Hotwater AS.

I VVS-bransjen skjer det mye innenfor design, funksjonalitet, enøk, materialer, legeringer, sveisemetoder, med mer. Konkurrentene blir også stadig bedre.

– Det kreves stadig mer av oss for å holde OSO ledende, både med hensyn til produkt- og produksjonsutvikling, sier Braathen.

Utviklerne har derfor til rådighet design- og konstruksjonsverktøyene AutoCAD, Autodesk Inventor med Vault, og 3ds Max. AutoCAD har OSO brukt helt siden 1989. Nå er det imidlertid digital prototyping i 3D med Autodesk Inventor som gjelder, selv om de ikke helt kan slippe 2D.

– AutoCAD brukes fortsatt på en del ting, spesielt i forbindelse med tynnplateproduksjon. Vi har et utall gamle tegninger som til tider må oppdateres. AutoCAD er et ypperlig verktøy til dette, sier Braathen.

Alt av komponentutvikling gjøres imidlertid på Inventor, der det først designes digitale prototyper av dem. Noe styrkeberegning gjør OSO også selv, men det meste av dette settes ut til Teknologisk Institutt og andre.

– Inventor er helt uvurderlig for oss og brukes nå til absolutt alt. Også til maskin- og fabrikkonstruksjon, sier Braathen.

– NTI CADcenter har kurset opp alle utviklerne våre, noe som har gjort at vi har blitt vesentlig bedre til å utnytte funksjonaliteten i verktøyene. Deres spisskompetanse på teknologien introduserer oss stadig for nye og mer produktive måter å jobbe på. Det er svært nyttig med hensyn til sluttresultatet, sier Braathen.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Hans Christian Fossum på haf@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om OSO Hotwater AS på http://www.osohotwater.no/