Tar industrien inn i fremtiden

Teknologi som river ned siloer er god medisin for norske virksomheter i årene som kommer. Slik får dere hjelp!

Av Helge Berg

Industrien har gått fra år med vekst og nyvinninger til full brems i offshoretilknyttede næringer. I dette skjæringspunktet har mange måttet ta fundamentale valg for å beholde sin posisjon og eller eksistens i markedet. Morgendagens krav og behov fordrer fleksibilitet. Effektivisering preger alt og alle. Da er det et tankekors at mange bedrifter er for passive til å teste ut nye teknologi.

Tidligere har omstilling handlet om mange ulike grep på tvers av virksomhetens avdelinger – nå må det mer sees på som en og samme prosess, der vanntette skott mellom avdelinger rives. Vi må vekk fra en situasjon der høyrehånda mangler oversikt over hva venstrehånda gjør, og skape systemer som tar virksomheten inn i fremtiden.

Er datagrunnlaget på plass?

Viktige spørsmål i den sammenhengen er:

  • Hvor mye tid går med på finne rett informasjon?
  • Hvordan samarbeider selgere med ingeniørene?
  • Hvilke andre underleverandører er med i prosessene?
  • Hva skjer mellom FoU, installatører og montører?
  • Hvordan er markedsavdelingen koblet inn?
  • Kan vi ta en beslutning på det grunnlaget vi har?
  • Kan vi produsere dette?
  • Er det rett data vi har for å produsere?
  • Hvordan kan vi få tak i rett informasjon?
Verdi til hele økosystemet

Felles for de fleste bedrifter er at hver avdeling har «tilpasset» programvare for sitt bruk, med lite eller ingen samhandling mellom andre systemer. Dette utgjør mange bortkastede muligheter. NTI CADcenter har i mange økt konkurransekraften for våre kunder med nye metoder, nye programvareløsninger eller ulike former for rådgivning og tjenesteleveranser. For å lykkes med fremtidens løsninger handler det om mer enn å kjenne kundenes prosesser, men ha kunnskap om behovene til hele virksomhetens økosystem. Ny teknologi og smartere løsninger tilfører gevinster på tvers av verdikjeder. Behovet er sterkere jo mer presset bedriftens lønnsomhet er.

De som ikke fornyer seg, vil forvitre som man kan lese om i Dagens Næringsliv. Det handler om å utfordre det etablerte, i eget hus, og ovenfor kunder, partnere og leverandører.

Autodesk Fusion Lifecycle, PLM-system

PLM som magisk kur

Undersøkelser viser at hver andre bedrift kaster bort veldig mye tid på å finne informasjon i mange forskjellige systemer. Det er derfor enormt mye å hente på å se nærmere på konsepter som Product Lifecycle Management for å lagre og dele data. Særlig SMB-aktører (som omfatter nesten hele det norske næringslivet), kan hente store gevinster ved å bedre styre prosesser, prosjekter og mennesker. Dette ved å automatisere viktige oppgaver og gjøre rett informasjon tilgjengelig, på rett tid, til rette personer. Autodesk Fusion Lifecycle gir full kontroll gjennom hele verdikjeden fra konseptfase, til endringshåndtering, utvikling og (Lean) produksjon, status i prosjekter, dokumentasjon, kalkyler og prognoser, og dele og gjøre tilgjengelig informasjon i forskjellige programvareløsninger. Den skybaserte løsningen er rask å innføre, finansieres over driften, og kommer med mange ferdige integrasjoner som gjør det raskt å skalere.

NTI CADcenter har Nordens sterkeste rådgiverteam som står klare for å investere i en workshop som skal gi gode beslutningsgrunnlag for de som vil fornye og forbedre. I denne prosessen intervjuer vi nøkkelpersoner for å skape en god analyse som saumfarer virksomhetens viktigste prosesser. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene og ser frem til å møte dere. Interessant?

Ikke nøl med å kontakte oss for å avtale et møte.

Helge Berg, forretningsutvikler PLM