Man snakker mye om digitalisering og effektivisering. Noen bedrifter bare gjør det.

Slik klarte man å effektivisere produksjonen med 25% prosent

MMC First Process har tatt viktige og riktige skritt for å sikre kompetanseevne i en verden som er utfordrende og i stadig endring.  Bedriften er totalleverandør på fiskerihåndteringsløsninger for både båter og landanlegg og står dermed for hele verdikjeden fra design til produksjon. I 2016 startet NTI og MMC et prosjekt med en målsetting om å oppnå hele 25 prosent effektivisering i produksjonen. Dette er et mål kunden er sikker på å nå. For å få til dette har man satset på å optimalisere dataflyt og automatisere manuelle rutiner.

DU KAN LESE HELE ARTIKKELEN HER

 

MMC First Process designer, produserer og leverer komplette systemer til fiskerinæringen, som utstyret på brønnbåter som denne

I følge Kundeansvarlig   i NTI CADcenter er dette prosjektet et godt eksempel på at NTIs best practice tilnærming gir gode resultater.  NTI har utarbeidet metoden som er helt i tråd med Industri 4.0 konseptet – automatisering av dataflyt i bedrifter, noe som bidrar til effektivisering og dermed også økt lønnsomhet.

En fornuftig satsing

For industribedrifter kan dette være en fornuftig vei å gå. Bedriftene blir i økende grad utfordret på konkurransekraft og lønnsomhet.  Vi er i en tid hvor «alle» snakker om digitalisering og Industri 4.0., om automatisering og effektivisering, og det er mange muligheter for å realisere mulighetene som ligger i å bruke teknologi for å gjøre ting både raskere og smartere. Digitalisering i dette  konkrete prosjektet betyr en automatisert og digital informasjonsflyt fra konsept til produksjon. Ved å koble designmiljøet med bedriftens ERP system klarer man å eliminere tidkrevende og kostnadsdrivende manuelle rutiner. Dette gir økt lønnsomhet og bedret kvalitet, uansett om bedriften er stor eller liten.

Verktøyet er bare halve jobben

Ved å integrere designmiljøet med selskapets ERP-systemer, ta i bruk løsninger som Autodesk Vault for å samle data på ett sted, og i alt få bedre kontroll på hele produksjonsløpet, viser MMC First Process at det er fullt mulig for industrien å digitalisere mer av sine verdikjeder.  For å komme i mål med en slik målsetting er det veldig viktig at man ikke bare ser på verktøyene alene. Likeså viktig er metoden, som i dette tilfelle  «best practice» og ikke minst  menneskene. Det er en forutsetning for å lykkes at man har de ansatte med på laget. Resultatet blir effektivere prosesser som gir utslag på bunnlinjen og gjør selskapet mer konkurransedyktig.


Vil du vite mer eller er du interessert i å se på muligheten for å forbedre prosessene?

Ta  gjerne kontakt med oss!

Birgit Pettersen, Business Manager Industri

900 23 462