Skoleeksempelet på god prosjektering

UnionConsult har tatt prosjektering til et nytt nivå på Søbakken skole i Elverum. Målet var å gjennomføre uten feil, og samtidig opprettholde effektivitet og kvalitet gjennom hele prosessen. Med MagiCAD er dette oppnåelig.

Søbakken skolen er ferdig detaljprosjektert og byggingen er i gang. Dette er både rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og nybygg. Begge deler skal foregå parallelt for å gjøre byggeprosessen så kort som mulig.

– Innledningsvis har oppskriften vært bruk av moderne planleggingsteknikker innenfor de rammer og målsettinger prosjektene har, samt sterk vektlegging på kvalitet. Er målet å gjøre jobben riktig første gang, sparer man tid og kostnader. Det er måten vi tenker og jobber på, prosjektleder Eirik.

Hele bygget er prosjektert i Revit, og det har vært et utfordrende prosjekt da flere av byggene ligger i avstand fra hverandre. De har ulike høyder som gir mange sprang og kvoteforskjeller. Føringsveiene er lange og avanserte, og det er flere tekniske rom som skal bindes sammen.

– MagiCAD gir detaljnivå i en klasse for seg med sanne byggemål og dimensjoner. Det har hjulpet oss til å velge riktige produkter til dette spesifikke bygget og produktene tegnes inn i stedet for symboler. Vi registrerer alt som kan forekomme av kollisjoner i byggefasen og prosjekterer for å unngå dette, sier BIM-tekniker Thomas.

– Detaljert prosjektering forenkler kommunikasjonen med byggeplass i form av 360 graders bilder og komplette modeller til entreprenør, byggeledere, og byggherre. Alt av detaljer fra rørhenger til fester av alle former. Dermed er også prisen gitt på forhånd, så man minimerer sjansen for ubehagelige overraskelser underveis, sier Thomas.

NTI CADcenter er leverandør av prosjekteringsverktøy til de fleste rådgivende ingeniørfirma i Norge, inkludert UnionConsult. De er imponert over prosjekteringen i Søbakken skole.

– Mange har gått over til å bruke Revit, og dette prosjektene er det som har imponert oss aller mest. Det er uten tvil det mest detaljerte Revit-prosjekt for VVS og elektro vi har sett til nå. Det er slik tabber forebygges. UnionConsult følger helt klart med i timen, sier Trond Engebråten i NTI CADcenter.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Halvor Jensen på haj@nticad.no for spørsmål.

Les mer om UnionConsult på www.unionconsult.no