Satser på å integrere CAD i ERP

Verkstedbedriften Mento Service AS skal løfte CAD-bruken til nye høyder. Intensiv kursing og investering i ny programvare skal gi effektiv utnyttelse av IT-verktøyene med sikte på å integrere CAD-verktøyene i ERP-systemet.

Mento Service AS utvikler og produserer komponenter og systemer til offshore og landbasert industri. Som AutoCAD og Inventor-bruker er bedriften godt vant med 2D- og 3D-modellering. Det siste året er også blant annet 3ds Max tatt mer i bruk for å kunne visualisere og demonstrere produktene bedre. Nå ønsker bedriften å utnytte IT-verktøyene i enda større grad.

– Hos NTI CADcenter har vi fått mange gode råd og innspill, og det er først og fremst gjennom dette miljøet vi fant ut at vi ville gå videre med IT-investeringene, sier Bjørn Tore Ekerhovd, prosjektingeniør hos Mento Service AS.

Ekerhovd mener det er fornuftig å ha en samarbeidspartner som kan følge prosessen og bistå ved veivalg.

– Vi er godt fornøyd med måten NTI CADcenter har bistått oss underveis. Vi har fått hjelp til å ta riktige valg, fått god kursing, og vi har fått viktig hjelp til å fokusere på arbeidsrutiner. Det er nok her vi vil jobbe hardest før vi går videre mot målet, sier Ekerhovd.

Fra før har Mento Service kjørt AutoCAD med Inventor, og jobber nå med produktene Product Design Suite 2015 Ultimate og Premium, NTItools Inventor, Robot Structural Analysis Professional, samt Vault Professional. Sistnevnte var bedriften på kurs for å lære seg i mai i år.

– Det er viktig at vi lærer oss arbeidsmetoder og rutiner på en måte som gjør det mulig å forene CAD-verdenen med vårt ERP-system. Det er et stykke frem dit, så vi går steg for steg, og i alle faser av implementering og igangkjøring av våre nye CAD-verktøy har vi fått kompetent hjelp av NTI CADcenter. Vi får tilrettelegge programvarene til vårt behov og det virker nesten som om vi får en skreddersydd løsning, sier Ekerhovd.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Ove Hjelle på ohj@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om Mento Service AS på www.mento.no