Samlet undervannsekspertene i egen hule

Da Subsea Valley arrangerte CAD-temamøte var NTI CADcenter den naturlige verten. Deltagernes størrelse og kjernevirksomhet varierte, holdninger og utfordringer var like.  

NTI CADcenter huset nylig Subsea Valleys medlemsmøte med temaet «sikker og effektiv dokumentbehandling». Hovedkontoret i Sandvika var fylt med 50 personer tilknyttet olje- og gassbransjen – alt fra advokater, til erfarne CAD-ingeniører og eksperter på visuelle løsninger. Engasjement, nysgjerrighet og kunnskap var fellesnevnere.

Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne. Medlemmene er i hovedsak bedrifter på Østlandet, som utvikler og produserer et bredt spekter av subsea produkter og tjenester. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.

– Vi ble nylig medlem av Subsea Valley og da vi ble spurt om å være vertskap for dette møtet, med dette temaet, var svaret gitt. Vår kompetanse, glød og erfaring på CAD satte en god ramme, sier Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter.

Gode presentasjoner og erfaringer kom på løpende bånd. Etter at daglig leder i Subsea Valley, Preben Strøm, hadde ønsket velkommen, var Statoil først ut. Deres størrelse gjør at de i stor grad definerer bransjen. Da de for rundt 10 år tilbake tok eierskap til en rekke «topside» 3D-modeller, møtte de blandede reaksjoner.

– Våre konstruksjonsprosesser er store, oppdelte og komplekse. Konstruktørene er mange. Tidligere jobbet disse på mye forskjellig programvare som ikke samhandlet spesielt bra på tvers av konstruktører, eller med annen programvare. Vi var nødt til å ta grep for å få kontroll, øke effektivitet, redusere kostander, og skape flyt, sier Terje Martin Maanum, Specialist Engineer LCI (3D CAD) i Statoil.

Enighet rundt de store begrepene

Til sammen seks virksomheter presenterte sin kjernevirksomhet og hvordan de håndterer tyngre dokumenter. Kongsberg Oil & Gas delte sin erfaring og kompetanse på Autodesk og NTI CADcenter sin Vault-programvare for sikker håndtering av dokumenter. Steria kjørte en presentasjon på fremtidsrettet informasjonsforvaltning og viktige behov og krav tilknyttet dette, Xvision holdt et spennende innlegg på visualiseringsløsninger, ID Kongsberg bygget videre på det visuelle, med «Visuell dokumentasjon; noe for dine produkter?» før DNV avsluttet med JIP standard dokumentasjon for subseabransjen.

Det rådet bred enighet rundt de «store» og nært beslektede begrepene effektivisering, kostnadsreduksjon, samhandling, forenkling og flyt som et resultat av standardisering. Ved å standardisere får man stor forutsigbarhet i nær og fjern fremtid. Resultatet er enklere og raskere opplæring, økt effektivitet, bedre samhandling, sparte kostnader og arbeidsflyt. Det er musikk i ørene, men hva som skal standardiseres er en ny diskusjon og en global utfordring.

– For oss er svaret enkelt. Autodesk innen CAD kan sammenlignes med Microsoft i it-verdenen. Dette er løsninger som har revolusjonert byggeindustrien. Jeg ser derfor ingen grunn til at det ikke kan gjøre det samme innen olje- og gassektoren, sier Jensen.