Raskere og sikrere dokumentflyt

Konstruksjon og prosjektering av smelteverk involverer ofte en rekke leverandører, og mange ulike prosesser som krever egne programvarer. Norsk Energi byttet programvareplattform i forkant av et prosjekt med stor suksess.

Norsk Energi fokuserer på effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Som konsulentvirksomhet hadde de ansvaret for konstruksjon og beregninger på hele varmegjenvinningsanlegget i et smelteverk. I forkant av prosjektet byttet Norsk Energi overliggende programvareplattform til Autodesk AutoCAD Plant 3D.

– Vi valgte å bytte 3D-programvare for konstruere hele prosjekter på samme plattform, og således få sømløs dokumentflyt gjennom hele prosessen fra P&ID til konstruksjon og produksjons ISOer. NTI CADcenter demonstrerte fordeler ved å bytte 3D-plattform, og sammen med Autodesk har de stått for opplæring av våre brukere samt vært god hjelp under implementeringen, sier Trygve Hjortaas, senioringeniør hos Norsk Energi.

Trygve Hjortaas finner flere fordeler ved den nye programvareløsningen, blant annet at man ikke lenger behøver å overføre tegninger mellom de ulike utviklingsstadiene manuelt.

– Når vi unngår dette sparer vi ikke bare tid, vi unngår feil og har bedre kontroll underveis i prosessen. Siden P&ID og 3D leser mot samme database, kan man automatisk validere disse mot hverandre og enkelt oppdage avvik. Resultatet er raskere prosess med bedre kontroll, sier Hjortaas.

Han mener Autodesk som programvareleverandør har en viktig fordel.

– Som brukere er det positivt at programvareleverandøren er ledende i markedet. Det gjør kommunikasjonen mellom oss som konstruktører, underleverandørene og våre kunder mer smidig, sier Trygve Hjortaas.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Nils Blom på nib@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om Norsk Energi på www.energi.no