Bli med på en rask spørreundersøkelse: Hvor viktig er ny kompetanse for deg?

Vi trenger dine svar for å sikre at vi alltid tilbyr de beste og riktigste løsningene for kurs og opplæring. I 2016 så vi at stadig flere fremhevet viktigheten av digital kompetanse både i anbudsforespørsler og ved lønnsforhandlinger.

Av Kjersti Norstad

Nye tider krever fagfolk med flere ferdigheter – enten brede eller svært spesialiserte. Det stilles nå helt nye krav til kompetanseheving. Dette fordi kunnskap er viktigste oppskrift på hvordan lykkes i digitaliseringens tidsalder. For arbeidsgiver gir investeringer i opplæringstiltak avgjørende konkurransefortrinn. De som har ansatte med mest kunnskap og flest ferdigheter har større evne til å levere sine prosjekter raskere, smartere og med høyere kvalitet. Et lærende arbeidsliv har aldri vært viktigere, og vårt bidrag er å utvikle smarte og tidsgunstige opplæringstjenester tilpasset hektiske hverdager. Av den grunn er vi også avhengig av å sjekke krav og forventninger blant våre kunder, og gjør dette blant annet med noen undersøkelser. En undersøkelse fra i fjor ga mange spennende svar. Dette kan du lese mer om her

Kompetanse for å vinne flere spennende oppdrag

Våren 2016 så vi en økende forventning til at byggherrer og andre oppdragsgivere vil stille krav til relevante sertifiseringer innen CAD og BIM i sine anbudsforespørsler fremover. Vi tror denne prosentandelen vil øke allerede i år, og det vil enda raskere bli en realitet at aktører taper anbud fordi de ikke har sørget for at ansatte har riktige sertifiseringer. I fjor kunne fire av ti dokumentere at de har kunnskap om CAD eller BIM-programvare, og ni av ti mente de trengte kursing for å bli flinkere på avansert programvare. Vi tror at årets undersøkelse vil vise samme behov, men at flere har tatt smarte valg de siste tolv månedene. Vi gjennomfører tilnærmet samme undersøkelse i år, og er avhengig av dine svar. Undersøkelsen tar kun noen få minutter, og gjennomføres som en nettbasert undersøkelse.

En liten investering i konkurransekraft

Våre spørsmål går på viktigheten av programvare, den strategiske viktigheten av nye ferdigheter, spørsmål rundt gjennomføring av kurs- og opplæringstjenester, og hvordan vi bedre kan møte dine behov i årene som kommer. Å frigjøre tid og ressurser slik at ansatte kan bli sertifiserte CAD- og BIM-brukere er en liten investering for norske virksomheter, sett opp mot konsekvensene ved å mangle dokumentert kunnskap i bedriften. Ved å sørge for relevante sertifiseringer sikrer man også selskapets fremtid.

Svar på undersøkelsen her. Det tar kun noen få minutter og det gir oss evnen til å utforme et bedre og smartere tilbud til deg.

Ønsker du en gjennomgang av hvordan du kan lære mer på den mest effektive måten? Fyll ut skjema under så tar vi kontakt.

Jeg ønsker å lære mer på den mest effektive måten

  • Har du et spesifikt behov eller andre konkrete spørsmål kan du kommentere det her så ser vi på dette sammen med deg.