NS8360 – 10 grunner til at byggherre må stille krav

Halvor-gråDigitale BIM-modeller med de samme objektkodene gir totalentreprenør, byggherre og FDV-ansvarlig kontroll i hele byggets levetid.

I 2015 ble bransjen enig om en standard for klassifisering som betegner de mange hundre ulike komponentene i et bygg: Veggoppbygging, dekker, gjennomføringer, sjakter, rør, fliser, m.m. Hensikten var å gå vekk fra en situasjon der alle digitale modeller brukte hver sin kode, noe som var en sikker resept på feilkilder før og under byggeprosessen, og flere tiår etter. Med NS8360 er alt enklere for de som eier og drifter bygget, ikke minst for de som bygger. Dette ved at samme digitale modell, med like klassifiseringer, følger eiendommen fra første spadetak til rehabiliteringen 30 år etter.

Byggherrer og totalentreprenører setter NS8360 på agendaen

Mange er i ferd med å innse at det finnes smartere måter å planlegge og gjennomføre prosjekter. BIM er første skritt, så langt mye «BM», med NS8360 dreier alt seg om I, og det vil være bakstreversk å ikke bruke universale koder når man trer inn i fremtiden. De største byggherrene, og da gjerne i offentlig sektor, er i ferd med å kreve at standarden følges. Det bør ikke ta lang tid før hele bransjen også innser de samme fordelene.

Les om en kostnadseffektiv løsning som gjør at dere på få minutter følger norsk standard

Her er de viktigste årsakene til at de som skal stå for bygging og forvaltning av bygg bør kreve at norsk standard brukes:

Innovasjon gjennom hele byggeprosessen: Når informasjon i alle prosjekt fremstår likt er det lettere å legge til rette for de mest praktiske og elegante løsningene. Planlegging blir enklere, og man kan tilpasse seg alle krav og ønsker underveis. Ved at endringer gjøres med de samme koder og gjøres tilgjengelig som en og samme modell, kan alle fageksperter raskt få kunnskap om hvordan endringer påvirker dem. Gjennomførte jobber kan også utsjekkes i samme modell i sanntid.

Classify - NS8360 klassifisering

Classify – NS8360 klassifisering

Større detaljeringsgrad: Når alle objekter defineres likt er det raskere å sette sammen avanserte modeller med detaljoversikt. Avhengig av fasene prosjektet er i kan planlegging gjøres helt ned på mikronivå, på en måte som gjør at man tar innover seg alle krav og behov fra de ulike fagfolkene som jobber med prosjektet.

Les her om hvorfor Classify er så bra for nedstrøms-BIM

Konkurransevridende: Bygg som oppføres etter NS8360 blir billigere og bedre, særlig å drifte i etterkant. Man kan dermed hevde at byggherrer som krever norsk standard vil positivt skille seg ut. Bygg der driftsansvarlig har full oversikt i en digital modell er enklere å vedlikeholde, noe som gir økt komfort og færre forstyrrelser til de som jobber eller bor i bygget.

Nøyaktige kalkyler: En av de største fordelene når man jobber med nedstrøms data i BIM med NS8360, er at utregninger og kalkyler foretas raskere og mer nøyaktig. Det gir bedre svar gjennom hele prosjektet på klimapåvirkning, forventet energibruk, forventet materialforbruk, m.m.

Les her hvilke muligheter og fordeler Norconsult Informasjonssystemer  mener en NS8360 kodet BIM modelle gir nedstrøms i prosessen

Classify - NS8360 klassifisering

Classify – NS8360 klassifisering

Sparer uker og måneder: Skal man manuelt plotte inn NS-koder i alle BIM-modeller tar dette enormt med tid. Noen CAD-leverandører legger NS8360 koder direkte på objektene, dette vil over tid i prosjektet være nærmest umulig å følge opp. Ved å bruke en løsning som Classify er man i gang på minutter, oppdatering av modellene i forbindelse med endringer gjøres ved et par tastetrykk. Det gir bedre mulighet til å bruke overskuddstid til å tenke innovasjon og på de smarteste løsningene.

Bedre samhandling og –arbeidsflyt: Når alle forholder seg til samme modell og samme informasjon vet alltid venstrehånda hva høyrehånda gjør. Man får mindre risiko for at elektrofolket kutter kablene til andre, og vvs-ekspertene holder seg unna rørgjennomføringene som er lagt der av elektriker. Kunnskap er som kjent makt, og god informasjon på detaljnivå luker ut dumme feil og gir færre kostbare forsinkelser.

Gjenbruk: Når man har bygget en modell med en standardisert tilnærming til koder, sparer man enda mer tid i de påfølgende. Det gir mer lønnsom forretningsdrift for alle parter.

Proaktiv feilretting: Med digitale modeller som man kjenner igjen fra prosjekt til prosjekt kan man raskt beregne fremdrift og gi betryggende svar til fakturamottaker. Man kan også jobbe mer i forkant ved å forutse behov og krav som kommer gjennom hele byggeprosessen. Ved at man fjerner feil før de oppstår får prosjektleder færre grå hår, negative overraskelser blir sjeldnere.

Tilpasser seg alle nye krav: Alle ledd i verdikjeden kjenner kompleksiteten i kjølvannet av endringer/nye ønsker. Dynamikken øker når alle bruker den samme digitale modellen og det er lettere å tilfredsstille alle typer endringer og validere opp mot alle fagdisipliner. Arkitekten og ingeniøren kan eksportere ut modellene og enkelt tilpasse og teste seg gjennom alle faser når man har gode objekt-bibliotek som inneholder all oppdatert informasjon.

Utviklet etter ønske fra kundene: NS8360 og det unike støtteverktøyet Classify er fremstilt etter ønske fra flere kunder, og mange større virksomheter er i gang med testing. Brukervennlighet og enkelthet er rettesnoren, og det kreves ikke stor IT-kompetanse for å komme i gang. Tjenesten integreres rett i Autodesk Revit og gir ved eksport, umiddelbart strukturerte IFC-modeller.

Ta kontakt om du ønsker en presentasjon av Classify

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *