Nøkkelen til suksess i åpen BIM

«Et sykehus bygget på samhandling» er mottoet for Østfoldsykehuset, ett av Nordens største sykehusprosjekt. Utstrakt bruk av BIM er fellesnevneren i prosjekteringsfasen.

Det nye Østfoldsykehuset måler cirka 85.000 kvadratmeter og blir det største nybygget i Østfold. Oslo-baserte Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter (ELN) har formgitt planene sammen med de danske arkitektfirmaene Arkitema og AART. Endelig forslag ble besluttet av Helse Sør-Øst før jul 2010.

De tre arkitektselskapene utgjør «Arkitektgruppen for nytt Østfoldsykehus» og er samlokalisert med COWI og byggherren Helse Sør-Øst i et eget prosjektkontor i Sarpsborg.

– Helse Sør-Øst har satt krav til at modelleringsprosessen gjennomføres som et åpent BIM-prosjekt. IFC benyttes derfor som utvekslingsformat mellom alle de ulike verktøyene som benyttes, sier Anne Guri Grimsby, oppdragsansvarlig for arkitektgruppen og partner i ELN.

I prosjekteringene brukes mange forskjellige verktøy. Blant annet bruker ELN BIM-verktøyet Autodesk Revit Architecture, COWI benytter Revit Structure til byggeteknikk, MagiCAD brukes til tekniske installasjoner, med mer.

– Det må innrømmes at det er utfordringer knyttet til størrelsen og kompleksiteten på modellen. Dette er et kjempestort prosjekt. De digitale modellene blir derfor veldig store og filene svært tunge. Med god struktur og samhandling løser vi det, sier Grimsby.

– NTI CADcenter har bidratt sterkt med både fag- og verktøykunnskap ved vårt kontor. I tillegg til kurs og opplæring har vi hatt stor glede av å ha en fast veileder fra NTI. I en periode har veilederen tilbrakt en fast dag i uka hos oss og svart på spørsmål og løst spesielle problemer som har dukket opp. Det har vi hatt stor nytte av, sier Grimsby.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Halvor Jensen på haj@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter på http://www.eln.no/