Subsea Services sikrer vekst, selv med lav oljepris

subsea-servicesNår Sub Sea Services i dag står midt i en sektor som er under et sterkt økonomisk press, er det tilfreds med at de har investert i en effektiv, integrert løsning. Det reduserer manuelle rutiner og sikrer kvalitet.

For å bygge opp dette systemet har Iversen og Sub Sea Services gjennom flere år hatt et samarbeid med NTI CADcenter.  Norges ledende leverandør av integrerte CAD-løsninger. Det er NTI CADcenter som har sørget for at alle deler i prosessene er godt integrert med hverandre.  Løsningen innebærer at data flyter helt fra design med Autodesk Inventor for 3D-modellering til Data Management med Autodesk Vault for deling og datasikring til produksjonsplanlegging og innkjøp mot Microsoft AX.

Les min bloggpost om effektivisering og prosessforbedring

 Vi er veldig glade i dag for at vi bygde denne plattformen i gode tider. Den har økt effektiviteten vår og den har redusert antallet feil, forteller Bernt Arne Breistein, CEO i Sub Sea Services. Før så vi at prosjekt- og innkjøpsavdelingen satt og ventet på tegninger mer enn de gjør i dag. Nå slipper de å lete, spørre og gå rundt, og ende opp med feil revisjon. Når vi skal lage lignende strukturer i fremtiden, kan vi enkelt hente opp tidligere tegninger og kalkyler, forteller Breistein.

– Alt dette lar oss i mye større grad enn før løse prosjekter effektivt, sier Iversen. NTI CADcenter har gitt oss en løsning som fungerer godt. De har integrert dataflyten vår. Vi har på den måten fått en helt strømlinjeformet prosess, der vi tidligere har hatt fragmenterte systemer, hvilket har vært utfordrende, sier Iversen.

 

Her kan du lese hele artikkelen:

Ta kontakt med oss hvis du synes du det er interessant å se på hva som må til for å effektivisere? Det er mindre enn du tror.

 

Birgit-grå

Birgit Pettersen
Business Area Manager

NTI CADcenter AS

tlf.: +47 90 02 34 62

bip@nticad.no