Læring på ingeniørens premisser

I en hektisk hverdag er kurs og opplæring lett å nedprioritere. Swecos Andrea Blume bekjemper tidsklemma med elæring.

Geir Frode Tronseth, Sweco

Geir Frode Trondseth, Sweco

Sweco oppfordrer ansatte til å heve sin kompetanse på nye og smartere tekniske løsninger. Dette for at selskapet lettere skal nå sitt mål om å være med på å forme dagens og morgendagens samfunn. For å møte behovene som kommer, er tilgang til de mest moderne verktøyene en naturlig forutsetning.

– Våre ansatte bør ta et aktivt eierskap til kompetanseheving på digitale verktøy og smart teknologi, sier Geir Frode Trondseth, CAD Manager Norge i Sweco.

Han har ansvar for at selskapets eksperter og ingeniører får gode og varierte opplæringstilbud innen CAD-programvare for prosjektering.

elæring for mye, klasserom for det tyngste

Rådgivende ingeniørers arbeidsdag kan raskt svinge mellom det ekstremt hektiske, og dødtid. Selv om dette gjerne er sesongbetont, vil mange kvie seg for å melde seg på tidkrevende kurs og sertifiseringer. Dette fordi de ofte erfarer at kurset starter da de er nedlesset av arbeidsoppgaver. Derfor ønsker NTI CADcenter å tilby kompetansehevingtiltak på den mest fleksible måten. Elæring er et slikt eksempel der man følger opplæringen med den tidsbruken, og på de tidene man selv ønsker innenfor et kalenderår –  fra start til  fullføring av kursene. Sweco er blant flere som har vært nysgjerrige på elæring. De har en intern kursportal med lenker til de ulike opplæringstibudene. Beslutningen om hvilke kurs de enkelte kan melde seg på fattes av avdelingsleder og den ansatte selv, etter kost/nytte vurderinger. Elæring fortoner seg som attraktivt fordi det gir mer læring til en lavere investering, og mindre tapt produktiv tid.

– Vi skal være fremst på teknologi, og ny kompetanse er svært viktig. Markedet forandrer seg i høy tempo, og vi må ligge i forkant av kundenes krav og forventninger. Vi tror det blir viktig fremover å kunne dokumentere kompetanse når oppdrag og anbud skal vinnes, fortsetter Trondseth.

Les mer om smarte løsninger for byggenæringen her

Tar kurs når det passer seg selv

andrea-blume

Andrea Blume, Sweco

– Sweco er en god arbeidsgiver som oppfordrer oss til å lære nye ting, sier Blume som er ingeniør og DAK-ansvarlig i avdelingen for VVS, energi og miljø i Sweco Bergen.

Hun er en av de første i Norge til å teste ut konseptet med CAD-elæring. Dette fordi hun innser viktigheten av ny kompetanse i et arbeidsliv der livslang læring seiler opp som en nødvendighet – i en arbeidshverdag der ledig tid er en sjelden luksus.

– Det fristet å kunne ta kurs når det passet meg best, sier hun.

Derfor bruker hun nå tid mellom oppgaver til kompetanseheving på Navisworks, en programvare du kan lese mer om her.

– Navisworks brukes i stadig flere av de tverrfaglige prosjektene vi er involvert i. Som fagansvarlig har jeg et behov og et ansvar for å lære meg mer, sier hun.

Hun mener elæring gir bedre forutsetninger for å styre egen tid mer fornuftig.

– NTI CADcenter er flinke. De har dyktige instruktører og servicen er god, sier hun.

– Vi gleder oss til å evaluere erfaringene fra våre ansatte som tar elæring. Vi tror opplæringsformen vil bli viktig for oss i årene som kommer, avslutter Trondseth.

Ta konKjersti-gråtakt med vår kursansvarlige Kjersti Norstad for mer informasjon om elæring og kompetanseheving