Bli kjent med Industri 4.0 – del 2

EILDu MÅ ingenting, men BØR du? Jobber din organisasjon optimalt i dag? Er du kanskje av de som i gode tider ikke har tid til å lytte til gode råd fordi dere har det så travelt? Har du hørt om han som ikke hadde tid til å slipe øksen fordi han hadde så mye ved å hugge?

Det er i gode tider det er mest lønnsomt å tenke smarte tanker, og ha fokus på utvikling og innovasjon. Tvang som drivkraft for endring og kreativitet fungerer, men det fungerer stort sett mindre godt. Det å la tvangen begrense sin handlefrihet er ikke smart.

Industri 4.0 krever ikke at du slipper alt du har i hendene i dag, men Industri 4.0 er noe du bør være nysgjerrig på – hvis du da ikke allerede har det på agendaen. Det er naivt å tro at dine partnere, leverandør og kunder ikke blir påvirket av tankene og ideene bak Industri 4.0.

I mitt forrige blogginnlegg: «Bli kjent med industri 4.0 – del 1» skrev jeg bla om at verdikjedene i industrien må samhandle i mye større grad enn hva er tilfellet i dag. Det handler ikke bare om hvordan de samhandler internt, men like viktig er samhandlingen med omgivelsene – kundene og partnere.
I dag lages, deles, sendes og arkiveres det et utall mengde data. Utfordringen er at dataene ikke flyter optimalt mellom de ulike ledd, dvs at prosessene mest sannsynlig kan forbedres, og derfor blir heller ikke dataene samlet og distribuert på en strukturert måte slik at de kan…:

  • ..gjenbrukes
  • ..redusere avvik
  • ..redusere ’time to market’
  • ..forbedre kvalitet og stabilitet
  • ..optimalisere samhandlingen i verdikjeden
  • ..redusere kostnader ved å utvikle prototyper
  • ..etablere et rammeverk for produkt optimalisering
  • ..brukes til å reagere raskere på endringer fra markedet
  • ..forbedre planlegging, for å redusere matrialkost og lagerkost
  • ..hjelpe til å forenkle dokumentasjon – eks sertifiseringer/ godkjenninger

Redningen kan i mange tilfeller være et Product Lifecycle Management system (heretter PLM) som sørger for å integrere mennesker, data, prosesser og forretningssystemer – gjøre de til selve «ryggmargen» i organisasjonen.

NTI CADcenter og Autodesk ønsker å gjøre verden enklere for deg. Løsninger som tidligere var forbeholdt store komplekse selskaper er nå blitt allemannseie. Ikke bare er programvaren enklere, billigere og bedre, men den underliggende jobben med å få integrert et PLM system i din organisasjon er kraftig forenklet – og lærerik.

NTI CADcenter baserer sitt Product Lifecycle Management konsept på Autodesk sin skybaserte software – Fusion Lifecycle Management (heretter FLM). Fordelen med FLM er at det enkelt å bruke, fleksibelt og ikke minst tilgjengelig både via web og mobile enheter.

NTI CADcenter bruker HEL – DEL – HEL metoden, som grunnprinsipp i sine implementasjoner. Første ser vi på hele organisasjonen, og etablerer en visjon – hvor er utfordringene og hvor vil kunden. Deretter tar vi for oss hver og en av de underliggende utfordringene, for så til slutt å integrere endringene i organisasjonen og skape en helhet. Noen har kanskje bare en utfordring andre flere. Fordelen med NTI CADcenter sitt konsept er at du kan begynne i det små, og utvide systemet i ditt eget tempo. På denne måten kan investeringen fordeles over tid og du opplever verdi hele veien.

PLM er ikke bare programvare, det er også en forretningsstrategi!

Kontakt oss nå hvis du vil ha en prat om PLM og Industri 4.0