BIM Forum 2015

Fremtidens byggeprosesser – BIM Forum 2015

ARS

Arve Sævik, Business Area Manager – Bygg, NTI CADcenter

Teknologi endrer byggenæringen. Tradisjonelle murer rives og data, kompetanse og erfaring deles på tvers av bransjer og fag. På BIM Forum 2015 hadde vi som mål å informere og inspirere med utgangspunkt i kravene og mulighetene fremtiden bringer.

I byggenæringen ser vi i økende grad at aktører er villig til å endre seg og forholde seg til en teknologisk utvikling som kan gi store vekstmuligheter gjennom samhandling og mer optimale prosesser. Presentasjonene som støtter dette kom på rullende bånd på arrangementet vi nylig var vertskap for.

 

Du kan se de fleste av presentasjonene her

 

NTI-CAD-0073

Cristina Savian, Autodesk

Effektiviser med BIM

Teknologi gjør at vi kan jobbe smartere, ikke hardere. I følge Autodesk er Norge langt fremme i europeisk målestokk. Det kunne Lars Robertsen, Cristina Savian og Thomas Gregersen i Autodesk bekrefte:

– Det er et paradigmeskifte i byggenæringen som i alle andre skapende bransjer. Folk vil jobbe fra hvor som helst, når som helst, med mennesker i og utenfor egen virksomhet og på egne enheter. Samhandling og skytjenester er viktige stikkord i denne sammenhengen.

Cristina Savian viste hvilken enorm kapasitet som ligger i Autodesk Infrastructure 360, løsningen er unik i markedet og gjør det mulig å etablere nye prosjekter på rekordtid. Se video av Cristina Savian sin Infrastructure 360 presentasjon her. 

– Med den kraften som finnes i skyen i dag, kan mennesker effektivt samhandle og samles rundt samme data i prosjekter. Man får bedre kontroll i alle faser og effektiviserer prosessene. Fokus er på arbeidsflyt og handler om metoder og hvordan skape verdier. Du kan se video av Thomas Gregersen sin presentasjon her

Classify logoEt av NTI CADcenters bidrag til utviklingen er vår nye løsning Classify – for  å enkelt kunne klassifisere bygningsmodellene dine med NS8360 koder og dermed følge de gitte retningslinjer fra norsk standard.

Les mer om Classify her

NTI-CAD-2390

Øystein Graffer, Statsbygg

BIM-kiosker i Statsbygg

Statsbygg er en av de største premissgiverne. Senioringeniør Øystein Graffer delte kompetanse og forklarte hvorfor og hvordan:

– Teknologisk utvikling gir viktige og nyttige verktøy til hele byggefasen. Prosjekteringsprosesser blir mer transparent og det er enklere å avdekke mulige feil og mangler som ofte bunner i for dårlig prosjekteringsgrunnlag. I tillegg skaper det effektiv samhandling mellom alle involverte parter, og vi mener det kan redusere feil, tid og kostnader ved at man prosjekterer bedre og mer presist.

– Med enkle grep kan man tilgjengeliggjøre informasjon helt ut til byggeplass. Ved flere av våre seneste prosjekter har vi satt opp BIM-kiosker hvor arbeiderne kan få tilgang på modeller og hente ut informasjon om sitt fagfelt. Selv om det var noe skepsis i starten, oppdaget de ulike fagfolkene fort nytteverdien. Kioskene har blitt populære.

Se presentasjonen til Øystein Graffer her 

Tenker nytt på sykehuset

En annen betydelig samfunnsbygger var også med. Prosjektleder Inge Aarseth fra Sykehuset i Vestfold forklarte om nye metoder i arbeidet rundt planleggingen av et nytt bygg. Hans budskap var at om man skal få nye og bedre resultat, må også planleggingen og tilnærmingen være annerledes. Dette for å utløse effektiviseringsgevinstene og kostnadsbesparelsene som ledelsen ønsker og forventer. Svært mye mer produseres ferdig før det kommer til byggeplass, noe som setter større krav til planlegging og montering. Dette er en virkelighet som stemmer godt med Autodesks poeng om samhandling og samarbeid som kjernekomponent i nye arbeidsformer.

Bruk av 4D ble derfor presentert som en nødvendighet for å kunne planlegge og bygge samtidig som drift av sykehuset kan forløpe uforstyrret.

Følg lenken for å se alle presentasjonene