Fra beregning til praksis med full treff

Trond Johansen

Trond Johansen, Multiconsult AS

Multiconsult-gjengen i Tromsø imponerer. Resultater fra beregninger gjort i MagiCAD for Revit ble overlevert til rørleggerentreprenør i slutten av september. Innreguleringen av anlegget i oktober stemte på en prikk med beregningene. 

Multiconsult i Tromsø ble i september kontaktet av en rørleggerentreprenør som hadde utfordringer med et radiatorsystem. De klarte ikke å regulere inn riktig vannmengde som igjen førte til at varmeanlegget gikk for halv maskin. Multiconsult i Tromsø tok utfordringen på strak arm og tegnet opp anlegget i Magicad for Revit med eksisterende «Som Bygget» tegninger i 2D-dwg format som underlag.

Dette var en omsorgsbolig med 29 leiligheter fordelt over fire etasjer med radiatorer og seks gulvvarmesløyfer. Prosjektet var overlevert, men varmeanlegget haltet.

Jeg har tatt en prat med Trond Johansen, prosjektansvarlig ingeniør i Multiconsult, som gledelig deler erfaring og kunnskap fra prosjektet.

– Første skritt var å grovt tegne opp hele anlegget i MagiCAD for Revit. Gjeldene ventiler lå ikke tilgjengelige i programvarens produktdatabase. Jeg måtte derfor lage disse selv ved hjelp av MagiCAD Product-modeller og produsentens datablader. Med riktige data på plass kunne jeg sette rett minimums trykkfall over soneventiler og radiatorventiler. Dette er avgjørende for å få riktige innstillingsverdier.

– Prosessen var møysommelig og tidkrevende og resulterte i skjemaer med beregnet forhåndsinnstillingsverdi på radiatorventiler, stengereguleringsventiler og gulvshunter. Rørlegger fikk overlevert disse dataene med beskjed om å stille inn alt som angitt, starte anlegget og la det gå seg til over en helg. Resultatet var full drift av anlegget og en meget fornøyd kunde.

Trond sine tips til beregning av varmeanlegg:

  • Sørg for at modellen er satt opp med produktene som entreprenøren skal bruke. Dette er viktig for å få riktige forhåndsinnstillingsverdier
  • Bestem deg for minimumtrykkfallet anlegget skal jobbe mot på ventilene. Her er det viktig å vite litt om ventilautoritet da man ønsker å kjøre så lavt trykk som mulig i anlegget for å spare energi til pumpedrift og lignende, samtidig som man må ha nok trykk til å få autoritet over ventilene
  • Oppdater deg på kunnskap om innregulering
  • Dimensjoner anlegget riktig og kjør riktig pumpetrykk. For høyt pumpetrykk fører til at man må strupe unødig mye ned ute i anlegget. Dette kan sammenlignes med å kjøre bil med full gass, og regulere farten med bremsen
  • Riktig modellering og beregning gjør at man kan levere arbeidstegninger hvor ventiler er merket med forinnstillingsverdier, pumpetrykk og lignende

Multiconsult har vist imponerende bruk av MagiCAD. Gjennom denne møysommelige prosessen har de virkelig vist funksjonaliteten og potensialet i programvaren. For oss som leverandør og kursinstans er dette drømmecasen.

Vil du vite mer om funksjonene og mulighetene i MagiCAD for Revit? Kontakt Trond Engebråten, Senior IT-konsulent VVS/Elektro på tre@nticad.no for en uforpliktende prat.