Fosstech Connector

Fosstech – kjerringa mot strømmen

Vestfold bedriften Fosstech, som ble etablert i 1997, startet tidlig med engineering, produktutvikling og produksjon.

I de siste år har man sett at det er nødvendig å omstille seg, Fosstech merket allerede nedgangen i markedet i 2014, mye av virksomheten var rettet inn mot Olje & Gass, og letevirksomhet. Nå ser Steven Foss, daglig leder i bedriften, at situasjonen er i ferd med å bedre seg. Han sier: «Det har vært veldig tøffe prosesser, som også har ført til en reduksjon i bemanningen. Fokus har hele tiden vært optimale prosesser mot produksjon. Det er spesielt viktig at Lean tankegangen sitter i ryggmargen. For å få implementert dette riktig er det viktigste å jobbe med organisasjonen.»

«Vi har investert 40 mill. i en ny automatisert produksjonslinje»

«og satser på å levere markedets beste vanntette konnektorer og innkapsling av elektronikk, som er laget for miljøer som innebærer høyt trykk, store dyp og andre ekstreme betingelser.» Automatisering og kompetanseutvikling har ført til at færre medarbeidere klarer å ta hånd om hele produksjonen.  Bedriften har satset på effektive verktøy rundt engineering, design og simulering fra NTI. «Kompetanseutvikling er ekstremt viktig i forhold til å være rustet for fremtidens industri.  Vår strategi er en kontinuerlig forbedring av prosessene. Samarbeidet med NTI sikrer at vi kan ha fokus på digitaliseringsprosessen.»

Nye produksjonsmetoder

I det senere  har et samarbeid med Innovasjon Norge og Canon ført til at bedriften har satset på 3D printer teknologi «Additiv manufacturing» er en produksjonsmetode som vil erobre produksjonsmiljøene. 3D-printing er en hurtig prosess som tilføyer lag for lag nytt materiale i flytende form eller pulverform. Det åpnes for helt nye muligheter innen produksjon og mange spår at mye av tradisjonell produksjon vil erstattes. Vestfold bedriften har vært tidlig ute med teknologien og har også til hensikt å leie ut produksjonskapasitet for sin 3D printer. Fosstech vil utvide kapasiteten på dette området ved å kjøpe flere 3D printere siden bruksområde og materiale som kan håndteres varierer. Et spennende nytt prosjekt er et samarbeid med Canon og Røde Kors for å fremstille hjelpemidler til medisinsk bruk.

Målet er å være rigget for fremtiden og oppgangen

Omstilling i en tøff tid, samtidig med bevisst investeringsstrategi kan vise seg å være et smart trekk av bedriften. Investeringene og satsingen på LEAN   (å eliminere sløsing i en produksjonsprosess, og på den måten redusere produksjonstid, ressursinnsats, kostnader) legger grunnlag for å utvikle forretningen videre og for å imøtekomme stadig økende og endrede krav fra kunder. Industrien er i ferd med å endres, analytikerne spår at mer enn 80% bedriftene vil av ha digitalisert sin verdikjede innen 2020. Bedre samhandling og automatisert informasjonsflyt vil gi bedre rom for å møte kundebehov, noe som er avgjørende i en tid da forretningsprosesser og etablerte metoder utfordres i stadig større grad.For Steven Foss er det viktig at endringsprosessen inkluderer hele organisasjonen.  For at prosessene skal fungere optimalt må også menneskene i organisasjonen og utenfor organisasjonen samhandle effektivt. Målet er å være rigget for fremtiden og oppgangen.

 

Vi er stolte av å kunne tilføre verdi i kundens forretning. Fosstech er et godt eksempel på det. For oss er det viktig å forstå forretningen, prosessene og ikke minst bransjen, da evner vi å tilføre nettopp den kunnskapen og kompetansen som gir kunden verdi og konkurransekraft.

 

 

Birgit Pettersen

Business Area Manager Industri