Flowtite Technology – Prototyping success with a flow

Rørprodusent Flowtite transporterer vann over hele kloden. Den beste mulige konstruksjonen av fabrikkene som produserer glassfiberarmerte rør krever en kontinuerlig innsats med optimalisering og research. Integrerte digitale prosesser gir den nødvendige informasjonsflyten.

Rør skal tåle litt av hvert, de skal levere ferskvann gjennom ørkener, være ett hundre prosent værsikre og motstå storm. De skal ikke lekke så mye en dråpe når rørene skal ta hånd om kloakk i opptil 50 år. Å utvikle teknologien er ikke helt enkelt. Glassfiberarmerte plastikkrør – GRP’s –Flowtites varemerke, er så spesielle at Flowtite har en stor stab som kontinuerlig jobber med problemestillingen.

Kees Rodenburg, Flowtite Å utvikle våre rør er en vitenskap i seg selv. Vi har 55 ingeniører innenfor forskning og utvikling i fire forskjellige avdelinger. Hver avdeling har sitt eget forskningsfelt, sier Kees Rodenburg, senior prosjektingeniør innen mekanisk design – avdelingen som utvikler og designer alle maskinene og utstyret som trengs i fabrikkene.

En materiell verden
Det viktigste her er kunnskapen om materialet. Rørene skal vare i opptil 50 år, så utviklingen er i aller høyeste grad teknologidreven, men 80% av kostnaden ligger i materialene. Man blir aldri ferdig med forskning og optimalisering. I øyeblikket har vi 20 fabrikker rundt om i verden, hver av disse har sine egne råmaterialer. Sanden som brukes i Saudi-Arabia har for eksempel helt andre egenskaper enn sanden som brukes i Tyskland. Det betyr da selvsagt at det finnes forskjellige produktspesifikasjoner, sier Kees Rodenburg.

I og med at prosessene endres kontinuerlig har Kees Rodenburgs ingeniøravdeling mange utfordringer. Hans team designer og utvikler både nye og oppdaterte maskiner i Inventor. Avdelingen assisterer også i å installere maskinene over hele verden. En maskin kan ha så mange som 5000 enkeltdeler.

– Tidligere kopierte vi filer fra prosjekt til prosjekt, det førte til at vi endte opp med mange forskjellige konstruksjoner og måtte begynne på nytt hver gang, sier han.

Gjenbruk sikrer kvalitet
Godt hjulpet av NTI CADcenter, Autodesk’s platinum partner i Norge, har Flowtite i løpet av de siste årene tatt store skritt for å optimalisere prosessene. Nå blir stykklistene for et konkret design generert automatisk og overført til ERP-systemet,og informasjonen kan da flyte direkte til underleverandørene som bygger maskinene.

– NTI er dyktige på å få maksimalt ut av løsningen og Autodesks produkter. I dag bruker vi en såkalt Master i alle prosjekter. Den er alltid oppdradert, vi gjenbruker opptil 90% av dette masterdesignet, kun ca. 10% er prosjektspesifikt. Slik sparer vi mye designtid og reduserer samtidig risiko for feil, sier Kees Rodenburg.

I følge Birgit Pettersen, leder av forretningsområdet Industri i NTI CADcenter, har Flowtite virkelig vært i front når det gjelder å ta i bruk teknologi for å optimalisere prosesser. Det å spare tid og redusere manuelle prosesser samtidig som kvaliteten forbedres er viktig for bedriftene i industrien. Å integrere prosesser kan realisere et stort potensial. Det er sannsynligvis essensielt for industribedrifter for å overleve i et stadig mer konkurranseutsatt og globalt marked, sier hun.

Redusere ledetider
Totalt har Flowtite ca. 350.000 filer å håndtere. Takket være Autodesk Vault er dette nå mye enklere enn tidligere. Kees Rodenburg understreker at softwaren har hjulpet dem med å etablere en god og hensiktsmessig arbeidsflyt, Lifecycle Management og kvalitetskontroll er raskere og mer effektiv.

– Våre produksjonslinjer har fortsatt en leveransetid på opptil seks måneder, men vi vet at tegningene er korrekte og det gjør det mye raskere å installere. Vi sparer tid og vi leverer kvalitet.

Mindre reising
I og med at vi nå kan spesifisere flere egenskaper på maskinene i forkant, har vi nå mye mindre arbeid på stedet med overvåking og support i forbindelse med installasjonen.

– Vi har færre problemer under installasjonen. Tidligere reiste vi flere måneder i året bare for å overvåke og assistere, nå er det redusert til uker, sier han.

– Kommunikasjon og samarbeid er veldig mye lettere takket være Vault. Det er også tre designere som arbeider i Dhahran, Saudi-Arabia. Tidligere ble en USB sendt frem og tilbake, i dag hjelper Vault oss med å diskutere designspørsmål, og designgrunnlaget og tegningene er alltid oppdatert og korrekt.

Se video om Flowtite eller Les mer om Flowtite her