Effektive metoder som sparer penger

For å kunne ta ut gevinster i forbindelse med effektiviseringsprosjekter er man avhengig av både mennesker og  teknologi .

En fornuftig satsing

Varmepumper som denne er blant produktene FrioNordica leverer – Foto: FrioNordica

FrioNordica har tatt skritt i riktig retning og forbedret arbeidsflyt og prosesser basert på Best Practice fra NTI. Gevinstene har vist seg å være store. Ved å bruke metoder og verktøy fra NTI klarte vi å oppnå en hastighetsøkning og dermed reduksjon i tidsbruk på 50-60% pr. del, sier Steinar Dale.

Alle snakker om effektivisering og digitalisering

Hva betyr digitalisering?

Hva betyr effektivisering og digitalisering i praksis for den enkelte bedrift? Dette kan variere mye, helt avhengig av bedriftens forutsetninger, kunder og markedet man opererer i.

Internasjonal konkurranse utfordrer bedriftenes etablerte forretningsstrategier og arbeidsmåter. NTI som samarbeidspartner kan gi råd og veiledning slik at man har mulighet til å ta akkurat de steg som er hensiktsmessige for den enkelte bedrift.

Dette prosjektet startet med en målsetting om å få redusert rutineoppgaver og optimalisere arbeidsflyten slik at man reduserte tidsbruken. Sammen med NTI har man klart å eliminere tidstyvene, en etter en. Det har frigjort ressurser for å kunne satse på verdiskaping og innovasjon, noe som FrioNordica mener er helt vesentlig for å møte kundenes behov på best mulig måte.

Kutter tidsbruk fra 30 timer – til én

«Det siste året har vi hatt en ekstrem utvikling internt med hjelp fra NTI. Ut fra råd og innspill vi har fått, kombinert med vår egen utvikling, har vi sett at vi har redusert timeantallet per tegning fra tidligere kanskje 30 timer, til i underkant av én time.

Tiden vi har brukt på å bygge opp digitaliseringen og automatiseringen må jo fordeles på antall tegninger, men det er altså veldig stor inntjening på å digitalisere prosessene.

Vi har hatt en utviklingsprosess hvor NTI har kommet inn som primus motor med veiledning om nye muligheter, og et slikt møte ble springbrettet for oss. Vi vil absolutt anbefale andre å bare ta et møte, sette seg ned, og finne ut hva som er mulig å få til», sier Steinar Dale fra FrioNordica.

 

Som Håvard Worren, kundeansvarlig i NTI sier: Flere og flere bedrifter er i ferd med å få på plass en strategi rundt digitalisering. Denne artikkelen viser at man kan starte med enkle midler – det dreier seg bare om å sette i gang.

Her kan du lese hele artikkelen.


Tenker du også at det kan være smart å se på hvilket potensial din bedrift har til å effektivisere med enkle midler, ta gjerne kontakt med oss.

Håvard Worren, kundeansvarlig Ålesund

Birgit Pettersen, Business Area Manager