Digitalisering skaper klasseskiller i byggenæringen

Halvor-gråByggenæringen står ovenfor en historisk endring som gjennomsyrer alle prosesser og verdikjeder. De som kjemper mot vindmøller er i ferd med å bli akterutseilt.

Når bygg er selvforsynte med energi og selger strøm, rystes energikjempenes forretningsmodeller i grunnvollene. De færreste så rekkevidden av disse utsiktene for noen få år siden. Klimaendringer og bærekraft er eksempler på at nye dimensjoner må inn i bygningsmodellene ved siden av de tradisjonelle fagene.

Sikkerhetsanalyser er en annen. Myndighetskrav og smarte byggherrer tvinger fram noe av utviklingen, men akkurat hva som gir lønnsomme konkurransefortrinn er det opp til innovatørene i bransjen å finne fram til. Vi lever i en tid der endringene kommer hyppigere, og krav endrer seg i sanntid.

Forventningen om «mer for mindre» og «høyere kvalitet på kortere tid» er den nye normen. Forskerne Sannes og Andersen ved Bis Senter for digitalisering sier at ‘digitale ferdigheter’ = ‘forretnings- og teknologiforståelse’ x ‘vilje og evne til transformasjon’.

Det betyr at digital kompetanse er et «må ha»-element i toppledelsen og styrerommet.

Ønsker du en analyse om hvordan din virksomhet kan bedre lykkes med digitalisering? Vi byr på en gratis workshop og en uforpliktende rapport – send mail her

Digitale modeller er ingen døgnflue

BI-forskning viser at norske ledergrupper bruker for lite tid på digitalisering. Til sammenligning bruker konkurrentene i Asia og Nord-Amerika mer enn dobbelt så mye tid. I en global forretningsverden er dette alarmerende.

Nye verktøy og digitale prosesser forandrer byggenæringen slik vi kjenner den, og krav til digitalisering brer om seg – fra første planleggingsmøte, gjennom byggeprosessen, til forvaltning, drift og vedlikehold, og ikke minst ved senere rehabiliteringer og avhendinger.

De som ikke bruker digitale prosesser i form av åpen BIM, er snart like forutseende som de som mente internett var en døgnflue. 

Dessverre er det overraskende store forskjeller i erkjennelsen av digitaliseringens betydning innad i bransjen. Allerede ser vi en polarisering, med et klart skille mellom de som er med og de som ikke er det. Og det som er sikkert er at gapet vil vokse i favør av de som evner å utnytte synergieffekter som ligger og venter.

Se vår artikkel om bruk av 4D for bedre styring og kontroll

Krav om åpen BIM i alle prosjekter

At byggherrene i anbudsprosesser forutsetter digitale leveranser blir regelen snarere enn unntaket.

Når arbeidskrevende manuelle prosesser automatiseres, frigjør man ressurser til å gå videre i arbeidet med innovasjon av nye forretningsområder og tjenester. Hvordan harmonerer fenomenet masseprodusert skreddersøm med gjeldende bygningsstandard? Hvor nært opptil innflytting skal kunden få muligheten til å plassere vegger og velge prefabrikerte løsninger? Fleksibilitet er og blir et konkurransefortrinn, digitale verktøy gir nye muligheter.

Les mer om våre løsninger for digitalisering av byggenæringen

Kiosker og brett

BIM-kiosker og nettbrett har gjort sitt inntog på byggeplassene, robotisering er i startgropen og de som er godt forberedt kan begynne å kapitalisere på innsatsen.

Imidlertid hjelper det lite at kollegene som jobber der ute opplever økt effektivitet og presisjon i den daglige samhandlingen, hvis ikke ledelsen og styret har en overordnet plan og ambisjon. 

Forutsetningene for digitalisering i Norge er de aller beste. Men høy penetrasjon for både enheter og nett er kun infrastruktur, og gode verktøy er sjelden mer enn halve jobben. I en tid hvor det har blitt god tilgang på ingeniørkompetanse fra olje og gassektoren, vil et innovativt miljø være et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Disruptiv innovasjon, kunstig intelligens, utvidet virkelighet og tingenes internett begynner å bli en del av hverdagen, også innenfor byggenæringen.

Se vår video om BIM og Digitalisering i byggenæringen

Kontakt oss i NTI CADcenter for å høre hvilke prosesser vi har hjulpet våre kunder med, og hvilke verktøy vi anbefaler. I tillegg til programvare og pakker skreddersydd for byggenæringen, har vi selv utviklet en rekke løsninger for smartere prosesser. Alt starter med den gode analysen – den byr vi på i en tidsbegrenset periode.