Digitalisering gir muligheter!

Slik tar Rufo innersvingen på konkurransen fra utlandet

Her kan du lese om vår kunde Rufo som tok digitalisering på alvor. Firmaet gikk målrettet i gang med å forenkle og automatisere tidkrevende oppgaver og rutiner for å stå bedre rustet for fremtiden. Digitalisering åpner for nye muligheter, det gjelder bare å handle.

Som Rufo selv sier: «Ikke vent til dere har kniven på strupen, og risikerer å miste store kunder, før dere gjør ting. Det var det vi gjorde, og det kostet både tid og penger å løse. Vi kunne ikke bare sitte og vente og håpe at det skal gå bra.»

Hele historien: https://www.tu.no/storylabs/annonse-slik-tar-rufo-innersvingen-pa-konkurransen-fra-utlandet/387763

Interessert i å se på mulighetene for din bedrift?  Ta gjerne kontakt med oss:  +47 900 23 462 eller bip@nticad.no