Classify - NS8360 klassifisering

Bedre BIM med ny norsk programvare

Koding av BIM-objekter etter NS8360 er ikke et krav enda – men de som er involvert i BIM-prosjekter vet at den store effekten av BIM ligger i informasjon og nedstrøms data. Bruker du NS8360 koding og klassifiserer modellen har det store effekter for alle parter nedstrøms i BIM-prosessen.

 

Koding (klassifisering) av Revit modeller basert på NS8360 from Halvor Jensen on Vimeo.


BIM gir bedre og billigere bygg og færre feil i byggefasen –  Dette er ikke lengre kontroversielt og BIM er kommet for å bli og for å utvikles videre. Både BIM-modellen som informasjonsbærer og BIM-prosessen og samhandlingen i prosjekteringsgruppen og med byggherre og entreprenører har i praksis vist seg bærekraftig og hensiktsmessig. Det er ikke lenger snakk om BIM eller ikke men om å optimalisere prosessene. Informasjonen som legges inn i modellen vil kunne høstes, bearbeides og oppdateres og gi vesentlig verdi i hele byggets levetid.

Standardisering av informasjonen i modellene er en forutsetning for effektiv informasjonsflyt og gjenbruk av data både i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen. Dette arbeidet pågår nærmest kontinuerlig og NS8360 BIM Objekter som ble lansert i juni tar standardiseringen av objektinformasjon et godt stykke videre. For å tilfredsstille kravene i den nye standarden uten uoverkommelig mye  arbeid så trengs det verktøy som Classify der jobben gjøres veldig mye raskere og med høyere kvalitet. Flere ukers arbeid erstattes på minutter. Kvaliteten blir bedre og presisjonen høyere for alle aktører som tar dette i bruk. Man fjerner feilkilder, og kommer raskere og bedre til målet.

Løsningen er fremstilt etter ønske fra flere kunder, og mange større virksomheter har signalisert at de vil teste løsningen. Classify er utviklet av selskapets norske og danske fageksperter. Brukervennlighet og enkelthet er rettesnoren, og det kreves ikke stor IT-kompetanse for å komme i gang. Tjenesten integreres rett i Autodesk Revit og gir ved eksport, umiddelbart strukturerte IFC-modeller. Ved at Classify automatisk kjenner igjen objekttyper får man enklere tilgang til informasjon, færre feilkilder, raskere og mer nøyaktige utregninger og gjenbruk på tvers av prosjekter.

– Siden alle motiveres til å følge en standardisert metode slipper man store mengder dobbeltarbeid, dette møter NTI CADcenters mål om å hjelpe arkitekter, ingeniører, designere og tegnere til å levere den fremste kvaliteten og største presisjonen i sine leveranser.

 

 

Les mer om Classify her

Kontaktinnformasjon Classify