Avfallsteknologi på sitt beste

Med Cambis sin avfallsteknologi kan renseanlegg redusere energikostnader, selge fornybar energi og gjenvinne næringsstoffer til landbruket.

Cambis avfallsteknologi går ut på å forbehandle avfallsstoffer ved hjelp av høyt trykk og høy temperatur. Løsningen skal blant annet doble kapasiteten i bioreaktorer og øke biogassproduksjon.

– Vi klarte oss lenge med tradisjonelle CAD-verktøy, men fant etter hvert ut at vi måtte ha spesialsystemer som er best egnet for våre formål, sier teknisk sjef Odd Egil Solheim. – Skal vi konkurrere på verdensmarkedet må vi kort og godt ha de beste verktøyene på markedet.

Prosessanleggene til Cambi er ikke store, men kompliserte. Ingen anlegg er like. Et anlegg er typisk 50 x 25 meter og det ligger mye ingeniørkunst og tilpasning bak hver leveranse.

– NTI CADcenter har vært en aktiv og kompetent samarbeidspartner hele veien, sier konstruktør Edvin Gunnerud. – Det gjelder ikke bare levering og installasjon av programvaren. De har også bidratt sterkt med oppsett og konfigurering, kursing i alle verktøyene, og CAD-manual, designmaler, med mer.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Nils Blom på nib@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om Cambi på http://www.cambi.no