Automatisk stålkontroll

Håndtering av data er vitalt for bygg- og anleggsbransjen. Hos CoNova er veggrader med permer byttet ut med NTI CADcenters Mdoc. Dokumenthåndteringssystemet har gitt mange fordeler.

Hos det rådgivende ingeniørfirmaet CoNova ga overgangen fra papirarkiv til Mdoc en betraktelig forbedring av kontroll og effektivitet.

– I våre prosjekter utarbeides det dokumentasjon som skal lagres i minimum ti år. Med papirarkiv er man avhengig av hukommelsen. Vi ønsket oss et system som enkelt kunne finne frem til dokumenter fra en gitt fase i et spesifikt prosjekt. Samtidig måtte systemet rydde opp i dokumentflyten i prosjekter og fjerne utfordringene knyttet til mange versjoner av samme dokument, sier Simen Kyrkjebø, byggingeniør og Mdoc-superbruker hos CoNova.

Som CoNovas faste leverandør av 3D modelleringsprogrammer i en årrekke foreslo NTI CADcenter Mdoc som verktøy.

– NTI kjenner våre behov og fikk rett i at Mdoc passet oss. Grunnen er at arkivstrukturen vi allerede hadde var veldig lik den som lå i Mdoc-versjonen. Det var minimale endringer som skulle til når det gjaldt styring av mapper, sier Kyrkjebø.

– Samarbeidet med NTI har alltid vært godt, og det ligger en trygghet i å bruke folk vi kjenner. Vi vet de leverer, har gode produkter og følger opp kunden. NTI har gjort en god jobb på oppsett og gjennomføring av implementeringsprosessen. En del av innholdet i Mdoc-løsningen er standard, mens mye er justert og tilpasset våre ønsker, sier Kyrkjebø.

Artikkelen i sin helhet inneholder mer informasjon og kan lastes ned her.

 

Kontakt Inger Lise Eltvik på ine@nticad.no for spørsmål rundt prosjektet og verktøyene.

Les mer om CoNova på www.conova.no