The Future of Making Buildings

Velkommen til BIM Forum 2015 – The Future of Making Buildings – hos NTI CADcenter 19. november

Vi ønsker med dette arrangementet, sammen med Autodesk å gi et innblikk i hva fremtiden bringer innen bygg og BIM, samtidig som vi også tar for oss dagsaktuelle temaer som kommende åpenBIM-krav fra Statsbygg.

BIM og åpenBIM

Når vi snakker om temaet The Future of Making Buildings i Norge så kommer vi ikke utenom BIM og åpen BIM. Vi har tradisjonelt vært «early adapters» når det gjelder løsninger fra Autodesk, og vi har også kommet langt i å ta i bruk BIM og åpne standarder. Bransjen i Norge har gjennom dette blitt en sentral pådriver for utviklingen av åpenBIM også hos Autodesk. Ved at de store offentlige byggherrene over de siste årene har vært viktige pådrivere med sine krav til leveranser så har alle de store rådgivende ingeniørfirmaene, arkitektene og entreprenørene skaffet seg betydelig kompetanse innen området.

Men utviklingen og kravene innen BIM stopper ikke med dette. De fire store offentlige byggherrene, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF og Statsbygg har etablert og signert et felles “Joint Statement”, der de setter tydelige krav til at alle aktørene i deres prosjekter innen 1. juli 2016 skal bruke programvare som er basert på åpen standard.

– Dette vil sette press på både arkitekter, rådgivere, programvareleverandører og entreprenører med hensyn til hvordan de arbeider og hvilke programmer som kan benyttes, heter det i en felles pressemelding fra aktørene. Disse store aktørene har i løpet av de siste årene gjort seg mange og gode praktiske erfaringer med BIM og kravene som stilles fremover kan bli mer konkrete enn tidligere.

BIM-modellene gjør det også mulig å koble planlegging av oppføring og fremdrift til BIM-en. Når tid og fremdrift kobles til BIM-en gir dette oss 4D og en mer komplett VDC – Virtual Design & Construction. Dette kan du høre mer om hos oss 19. november.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Autodesk

Selv om brukerne i Norge har kommet langt i anvendelsen av BIM så er vi i fortsatt helt avhengige av å ha utviklerne av programvare med oss, både når det gjelder BIM og ny teknologi generelt. Autodesk er en tung aktør i så henseende og kommer stadig med nye konsepter der de søker å effektivisere og strømlinjeforme arbeidsflyten helt fra idé og skisse via terreng og områdemodeller til ferdig bygg med drift og vedlikehold. En vesentlig del av utviklingen skjer innen skytjenester. En naturlig utvikling og gevinst av BIM og stadig bedre BIM-modeller gir også muligheten til å optimalisere konstruksjoner med tanke på byggematerialer, energiforbruk og byggbarhet. Ressurskrevende analyser og beregninger kan effektivt gjøres i skyen med et stort antall analysealternativer. Samhandling og dokumenthåndtering, visualisering, terreng og områdemodeller er temaer vi kommer innom i vårt kommende arrangement.

De neste årene vil man se store endringer og forbedringer i hvordan man bruker avansert programvare fra Autodesk. Det hele blir smartere, enklere, mer fleksibelt og integrert med alle øvrige viktige prosesser i virksomheten. Autodesk fører an i markedet for ingeniører, utviklere, designere og arkitekter. De jakter ny kompetanse og kunnskap gjennom å gjøre seg egne erfaringer. Et av bevisene på dette er teknologi- og kompetansesenteret de har bygget i San Francisco. Her samles idehavere, programvareutviklere og produksjon av helt nødvendige årsaker. Noe av  forskningen, erfaringen og resultatene får du også høre mer om i vårt BIM Forum 19. november.

Dette er essensen i innleggene i BIM Forumet:

  • The Future of Making Buildings – Utviklingstrender og perspektiv fra Autodesk
  • Kommende åpenBIM-krav og hvordan disse kan oppfylles
  • Ny teknologi – visualisering og Virtual Reality
  • Terreng- og områdemodeller i tidligfase
  • Forbedret arbeidsflyt, samhandling og dokumenthåndtering i skyen
  • VDC og 4D – «Fremtidens byggeplass» med Virtual Design and Construction

Arrangementet finner sted i Sandvika 19. november. Vi starter med lunsj kl 11.00 og det faglige programmet starter kl 12.00. Det er gratis å delta, men siden plassen er begrenset anbefaler vi at du melder deg på allerede i dag!

Se hele agendaen og meld deg på i dag