Prosessanalyse

Unngå ineffektive prosesser, dobbeltarbeid og flaskehalser

NTI CADcenter kan hjelpe med å knytte design-data sammen med resten av virksomheten. Sammen med Autodesk har vi et konsept for å identifisere de prosesser og arbeidsmetoder som kan forbedres og gir den beste ROI ved implementering. Konseptet kaller vi «Design Process Review».

Industrien er i stadige endringer og utfordringene står i kø. Ikke nok med at lavkostland til enhver tid utfordrer vår lønnsomhet, oljeprisen har vært i fritt fall og det ser ikke ut til at oljeprisen når gamle høyder med det første heller. Jeg har vært selger i mange år og har vært på utallige salgskurs, en gjenganger på salgskursene er: «Det er i dårlige tider kundene må investere!» Jeg tror de fleste som har møtt en selger har hørt denne frasen i en eller annen form med påfølgende hoderisting. Men er det så dumt egentlig? Nei det er ikke det, for er det noe vi har mer av i dårlige tider så er det tid. La oss benytte sjansen i disse tøffe tider med lav oljepris til å effektivisere og bli enda bedre. Vi leser stadig i avisene at Norge ligger fremst i utviklingen av teknologi. Dette er historie. Skal vi være på topp må vi ut av komfortsonen, utfordre oss selv og bli enda bedre.

Desired OutcomesDere er kanskje blant de beste på å lage flotte 3D-modeller for så ut fra disse lage tilhørende 2D-tegninger og til slutt skrive ut disse tegningene på papir eller i beste fall lagre til pdf. Hva med å utnytte disse fantastiske 3D-modellene bedre? Hvorfor ikke bruke disse 3D-modellene til styrkeberegning 100% integrert i utviklingsprosessen? Hva med å trekke ut stykklisteinformasjon fra 3D-modellene direkte og tilgjengeliggjøre denne informasjonen for f.eks. innkjøp og Engineering under hele utviklingsprosessen slik at de også kan planlegge sine oppgaver og ikke minst gi innspill til utviklingen? Hva med å automatisere produksjon av pdf-filer fra designdataene og sørge for å dele utviklingsavdelingens kunnskap til rett tid til rett mottaker med rett revisjon? Alt dette er i dag mulig og NTI CADcenter har løsningene, men det er fortsatt veldig mange som ikke har tatt tak i de mulighetene som finnes for å knytte design-data sammen med resten av virksomheten. Årsaken til at dette ikke er gjort er ofte uoversiktlige prosesser og alt for mange muligheter. NTI CADcenter og Autodesk har derfor et konsept for å hjelpe våre kunder å identifisere de prosesser og arbeidsmetoder som kan forbedres og gir den beste ROI ved implementering. Konseptet kaller vi «Design Process Review».

Key StakeholdersDesign Process Review er en analyse av arbeidsflyt og kompetanse for å identifisere ineffektive prosesser, dobbeltarbeid og flaskehalser. Analysen er grundig og tar for seg alle prosesser i bedriften fra salg og markedsføring til ideer og konseptutvikling, videre til design, konstruksjon og Engineering, og ikke minst produksjon, service og ettermarked.

Gjennom analysen identifiseres nøkkelområder som kan forbedres og det utarbeides et løsningsforslag til de ulike utfordringene som er avdekket, samt et forslag til CAD- og PDM-strategi. En del av prosessen er også å ta frem en ROI-analyse som gir et godt bilde av økonomien i endringene som foreslås.

Design Process Review vil til slutt konkludere med konkrete forslag til hvordan fremtidens konstruksjons- og forretningsprosesser kan gjøres mer effektive og ikke minst en plan for hva som skal til for at den enkelte medarbeider skal kunne mestre oppgaven og være med på å løfte bedriften.

Design Process Review er delt opp i følgende elementer:

  1. I første del av Design Process Review deles ut et spørreskjema til de ansatte som skal besvares og returneres til konsulenten som gjennomfører analysen. Det er i alt 5 ulike skjemaer beregnet for de ulike oppgavene og prosessene i bedriften. F.eks. et skjema for salg og markedsføring, et annet skjema for design og Engineering osv.

Besvarelsene danner grunnlag for videre analyse av prosessene.

  1. I andre del av analysen kommer konsulenten fra NTI CADcenter for å gjøre dybdeintervjuer av nøkkelpersoner i de ulike avdelingene. Her gjennomgås alt fra produkter til dokumentflyt og IT infrastruktur, alt for å få en fullstendig oversikt og forståelse for prosessene i bedriften som igjen daner grunnlag for hvordan fremtidens konstruksjons- og forretningsprosesser kan gjøres mer effektive.
  2. I tredje del av analysen går konsulenten igjennom det innsamlede materiale og skriver den endelige rapporten med konkrete forslag til endringer med plan for implementering og gjennomføring.
  3. I fjerde og siste del av analysen presenteres rapporten for bedriften med en grundig gjennomgang av de enkelte funn som er gjort. Avslutningsvis overleveres rapporten til bedriften.

BPAcloclDesign Process Review er en svært nyttig analyse som bør gjøres av alle bedrifter uansett markedsposisjon og økonomisk situasjon. Design Process Review er skalerbar og passer derfor de aller fleste bedrifter uansett størrelse som benytter seg av-, eller planlegger å benytte seg av CAD-verktøy i en eller annen form.

Kontakt Hans Christian Fossum på hcf@nticad.no eller mobil: 905 00 773 for spørsmål om konseptet Design Process Review.