Syv råd for effektivisering med NTItools

Det er fullt mulig for brukere av Revit, Inventor eller AutoCAD å få mer ut av programvaren. NTI CADcenter jobber målrettet for å øke effektiviteten i bruk av standard programvare samt fjerne kjedelige rutineoppgavene. Løsningen heter NTItools.

Med NTItools hjelper vi arkitekter, og bygge-, design- og produksjonsindustrien til å effektivisere programvaren de bruker. I begynnelsen var dette en verktøypakke som bidro til å tilpasse produktet til lokale forhold. Nå er verktøyene utviklet langt utover det å kunne tegne i henhold til for eksempel Norsk Standard.

Under har vi samlet noen ekspertråd fra Hans Olav Michelsen, salgssjef hos NTI CADcenter, og Hans Christian Fossum, senior løsningsrådgiver innen mekanisk industri.

Simulerer det som ikke er laget: På industrisiden snakker vi om Digital Prototyping. Det vil si at du kan ta frem en mobiltelefon, verifisere design, markedsbehov og til og med dropteste den før du har produsert noe som helst. Innenfor bygg og anlegg handler det om å samordne forskjellige fag inne i bygget med det arkitekten produserer. Dette for å unngå feil, forbedre hele byggeprosessen samt unngå forsinkelser og store kostnadsoverskridelser, sier Michelsen.

Bedre utnyttelse av 3D-data: 3D-modeller gjør det mulig å simulere ulike scenarier. Dataene brukes også i større grad for å gjøre analyse. I bygg analyseres for eksempel kapasiteten man skal ha i ventilasjonsanlegg eller sprinkelanlegg. På industrisiden kan det dreie seg om å analysere alt fra funksjon og konstruksjon, til stressanalyse for å finne ut om produktet holder, sier Fossum.

Effektiviser rutinearbeid: Utnytt 3D-data, få data til å henge sammen og følg dem er en kilde til effektivisering. Vi kan bidra til at nødvendig dokumentasjon blir automatisk produsert. 3D-modellen inneholder informasjon som kan brukes hele veien, slik at for eksempel innkjøper slipper å skrive navnet på en gitt skruetype flere ganger. Du vil bruke mindre tid på rutinearbeid, og mer tid på viktigere oppgaver, sier Fossum.

Kjennskap til kundens prosesser: NTI søker hele tiden inngående kjennskap til kundens prosesser for å kunne effektivisere. Vi må derfor alltid kartlegge hva kundene faktisk leverer og hvilke krav de må forholde seg til. Hvordan går de fra idé til detaljtegninger? Så følges prosessen bakover. Vi tilrettelegger NTItools slik at prosessene går raskere, sier Michelsen.

Gjør standardsoftwaren bedre: Alle kunder har unike behov og ønsker. Noe er helt konkret og et resultat av en problemstilling. Andre ganger er vi i forkant og ser smarte løsninger som presenteres for både markedet og kunden. Skreddersydde verktøy er uansett helt nødvendig, og noe vi bistår med, sier Michelsen.

Rendyrker kunnskap: I et nisjepreget marked må vi rendyrke det vi kan best, og når det gjelder BIM for bygg- og anlegg skal vi være nettopp det. De siste par årene har vi opplevd å få flere store kunder tilbake etter å ha prøvd andre leverandører. Dette bekrefter vår posisjon, sier Michelsen.

Må forstå funksjonaliteten: Tools-ekspertene forteller at de ser stor forskjell på kundene når det gjelder i hvilken grad de klarer å nyttiggjøre seg funksjonaliteten i verktøyene. Du må være ganske «på» bare for å skjønne hva systemene kan gjøre. Kundene vinner mye på å komme til oss for å forstå den funksjonaliteten vi faktisk tilbyr. Bedre forståelse betyr bedre utnyttelse av mulighetene som ligger der. Og en ting er sikkert: Vi gjør kundene våre mer effektive, sier Michelsen og Fossum.

 

Kontakt Hans Olav Michelsen på ham@nticad.no, eller Hans Christian Fossum på haf@nticad.no for spørsmål rundt NTItools.

Les komplett artikkel om NTItools fra cadmagasinet her

Les mer om NTItools her