Smartere design i oppdrettsnæringen

Her er hvorfor aktører innen marin akvakultur og oppdrettsnæringen bør bruke moderne 3D-verktøy når anlegg skal designes eller endres.

Oppdrettsnæringen og deres leverandører har ikke vært bortskjemt med gode tegne- og PDM-verktøy. Mange sitter med generelle 2D-verktøy uten å ha implementert en spesifikasjonsdrevet fagapplikasjon rettet mot fagdisiplinen de jobber med. Mange kan derfor ha mye å hente ved å fornye prosesser og ta i bruk moderne verktøy når fremtidens prosessanlegg skal designes.

Manuelle prosesser = kaos?

De fleste anlegg er til nå tegnet i 2D, der man manuelt har tegnet fabrikasjons-, system- og ISO-tegninger uten at de er knyttet sammen. Utstyrslister, komponentlister, material-lister, BOM osv. har blitt tatt frem manuelt, gjerne i et regneark, basert på opptelling av ventiler, flenser og annet utstyr i tegningene. Dette er ikke bare tungvint og tidkrevende, det gir også opphav til mange feil. Bestillingene kan dermed fort bli feil, med påfølgende kostnadsimplikasjoner. Kaos oppstår lett når tegningene endres da det er lett å glemme utstyr og komponenter som er fjernet eller lagt til i designet.

Lettere å se sammenhengene mellom tegninger

Fisk2 bloggI generelle 2D-verktøy er det vanskelig, om ikke umulig, å se sammenhengene og koblingene mellom tegninger. P&ID henger ikke sammen med piping og piping henger ikke sammen med ISO-tegninger. Å få med seg alle elementer i en P&ID over i piping-tegningen kan være utfordrende i seg selv, men når i tillegg det er ulike personer som tegner P&ID og piping så blir det svært vanskelig å ha full oversikt over alle elementer som skal med og tegne det riktig. Måtte gud forby at det kommer endringer underveis.

Autodesk Plant Design Suite

Med Autodesk Plant Design Suite kan konstruktører og designere fjerne seg fra nevnte utfordringer. Autodesk Plant Design Suite er en integrert løsning for alle fasene i design av prosessanlegg.  Her kan du tegne flytskjemaer og instrumentdiagrammer som beskriver prosessene som skal designes. Dette er et enkelt verktøy som inneholder alle relevante symboler basert på de vanligste standardene. Dette knyttet sammen med verktøy for spesifikasjonsdrevet tegning av piping i 3D slik at prosessene henger sammen med rørdesignet. Du tegner alt fra røropplegg til utstyr og struktur i 3D, basert på kataloger og spesifikasjoner som oppfyller prosjektets krav. Til slutt lager du enkelt ISO-tegninger basert på 3D-pipingen du akkurat har tegnet uten å måtte gjøre alt på nytt. Eventuelle endringer som gjøres kommer tydelig frem for alle i prosjektet.

Hent ut detaljerte rapporter på 1-2-3

Når alle tegninger er ferdig vil rapportgeneratoren gjøre tilgjengelig alle utstyrslister, komponentlister, material-lister, BOM, m.m. Kommer eventuelle designendringer oppdateres automatisk rapportene i henhold til designet.

Autodesk Plant Design Suite inneholder også verktøy for parametrisk design av bygningselementer. Det kan også være kjekt å vite at dette er byggenæringens og konsulentbransjens mest brukte designverktøy, slik at man lett kan samhandle med alle slags eksterne fageksperter. Dette gjør det enkelt å f.eks. designe prosessanlegget i bygningen det skal være i.

Hans Christian Fossum, NTI CADcenter

Hans Christian Fossum, NTI CADcenter

Kontakt meg gjerne på 905 00 773 eller hcf@nticad.no om du har spørsmål rundt Autodesk sine Plant-løsninger, og hvordan vi kan hjelpe oppdrettsnæringen raskt å innføre fremtidens løsninger.