Sertifiseringer som vinner anbud

Øystein Graffer

Øystein Graffer, Statsbygg

Statsbygg håper at dokumenterte bevis på ferdigheter blir enda viktigere når fremtidens anbudsprosesser skal avgjøres.

Kjennskap til- og kunnskap om avanserte løsninger for BIM er en forutsetning for fremtidens bygningsmodeller. I en verden der man designer og planlegger i 3D og 4D må ingeniører, arkitekter, prosjektledere og designere tilnærme seg en arbeidsform der planer og tegninger digitalt tilgjengelig- gjøres for alle involverte uansett fagdisiplin. Kvaliteten øker og feilene blir færre når modellene leveres i samme form til alle typer digitale enheter, og skjerm erstatter papir. Mange er på vei dit, og byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg har tatt et viktig ansvar for å sikre at deres prosjekter leveres digitalt. Dette betyr enormt mye for bransjen når to av landets byggherrer går i front for å endre holdninger og normer. Resultatet er at prosesser og prosjekter løses smartere, mer nøyaktig og med langt høyere kvalitet.

Kompetanse til kompetente

Få aktører i Norge kan skilte med så mye kompetanse om bygninger og bygningsdrift som Statsbygg. De skal sørge for at staten forvalter sin bygningsmasse så optimalt som mulig, i alle faser. En av de viktigste forutsetningene for BIM er verktøy som de vi tilbyr gjennom Autodesk. Det viktigste virkemiddelet for å hente ut størst verdi fra disse er ingeniører og fagfolk med kjennskap til verktøyene. Ergo er det vanskelig å motbevise at investeringer i kurs og opplæring er smart. Deretter vil det bli stadig viktigere at fagfolkene og virksomhetene bedre synliggjør og dokumenterer kunnskap. Sertifiseringer, som ellers er en norm i de fleste andre deler av det teknologiske samfunnet, blir viktig å kunne slå i bordet med. Det synet støttes av senioringeniør og BIM-spesialist Øystein Graffer i Statsbygg:

– I de fleste andre land, og i de fleste andre bransjer, vektlegges sertifiseringer. Vi håper den norske byggebransjen også snart kommer dit, sier han.

Konkurransefortrinn i årene som kommer

Sertifisering er kanskje det eneste verdibeviset man har på en ukvantifiserbar faktor som kompetanse, og kan være eneste virkemiddel for å finne de tryggeste og mest pålitelige partnerne.

– Sertifisering på BIM-verktøy er veldig relevant. Vi tror at dette kan være et viktig konkurransefortrinn i fremtiden. Det vil være til god hjelp når man skal skille kompetansenivået til leverandørene, sier Graffer og legger til at sertifiseringer naturligvis henger mye høyere enn kursbevis som en garanti for at man har tilegnet seg de nødvendige ferdighetene.

Les mer om NTI CADcenters kurstilbud her

Derfor er sertifisering smart:

  • Beviser hva du kan. Når man søker jobb eller skal vinne kontrakter og anbud, vil det i større grad etterspørres bevis på kunnskap. På LinkedIn vil det være smart å kunne linke ferdigheter opp mot beskrivelser og være synlig i fagfolk-databaser hos Autodesk. Dette er også attraktivt i rekrutterings-prosesser og trolig når lønn skal forhandles
  • Bli tryggere på egne ferdigheter. Jo bredere ferdigheter man har, desto bedre posisjonert er man ovenfor nye typer konkurransesituasjoner.
  • Livslang læring blir den nye normen i arbeidslivet. Mange må bli flinkere til mer, men kan hindres av faktorer som mangel på tid eller at kostnaden oppleves som stor. Derfor har NTI CADcenter sydd sammen markedets mest fleksible opplæringspakke der man kan lære over nett i vårt nye online klasserom, i kombinasjon med det tradisjonelle klasserommet, ved at man lager firmaspesifikke opplegg, med personlig kompetansetrener og e-læring.

Kontakt meg gjerne om du ønsker en samtale om sertifisering