Sertifisering er gull for stål

aleksei_tkachenko_sweco

Aleksei Tkachenko er en av ytterst få i Norge som er sertifisert på Revit Structure

Hos Sweco Narvik prioriteres faglig utvikling høyt. En av avdelingens spesialister er blant de eneste i Norge som har synlig bevis på sin Revit-kompetanse.

Gruppeleder for bygg og konstruksjon, Kurt Einar Nystad, i Swecos Narvik-avdeling har all grunn til å være stolt. En av hans ansatte besto nylig eksamen i Autodesk-verktøyet Revit Structure med stil. Aleksei Tkachenko er nå del av en global eliteklubb som kan bevise at de har det som kreves for å beregne og designe fremtidens løsninger. Dette er viktig siden sertifisering seiler opp som et viktig virkemiddel i anbudskonkurranser der kampen om kontraktene er store, og marginene er ørsmå mellom lukrative avtaler og den begredelige andreplassen. Dette særlig blant rådgivende ingeniører og arkitekter. Stadig flere ledere innser derfor at bevis på kompetanse er viktig for å vinne anbud. Fremover lente arbeidstagere innser at eksamensbevis på digitaliseringsverktøy gir bedre forutsetninger for å bevise og bekrefte egen kompetanse som fagperson.

Bedre prosjekter i byggenæringen

Digitalisering preger alle bransjer. I byggenæringen handler det om å øke utbredelsen av digitale bygningsmodeller, og bruke smartere løsninger for å forbedre og forenkle alle ledd i byggets- og anleggets verdikjede. Når ingeniører skal planlegge i tre-, fire- og fem dimensjoner, må planer og tegninger være digitalt tilgjengelig for alle involverte uansett fagdisiplin. Kvaliteten øker og feilene blir færre når skjerm erstatter papir. Dette krever fagfolk som forstår viktigheten av å tilegne seg kunnskap, og dette har Aleksei tatt på alvor. Han er utdannet sivilingeniør og spesialisert seg på modellering av stål – og betongkonstruksjoner, og er da naturligvis ansatt i avdelingen for bygg og konstruksjon der Autodesk Revit er blant de viktigste virkemidlene for å lykkes.

– Revit er et veldig bra verktøy som hele tiden utvikler seg. Programvare gjør at vi kan utforme svært detaljerte 3D-modeller og BIM-prosjektering. Jeg har ønsket å kunne dokumentere min kompetanse, og bli med i Autodesk sin brukerforening der jeg kan delta i diskusjoner med andre fagfolk over hele verden, sier Aleksei.  

Det er mange som bruker Revit, og jeg ville bevise at jeg kan det til fingerspissene. Nå har jeg på CVen at jeg er en av ytterst få i Norge som er sertifisert på dette, sier han.

Står sterkere når anbud skal vinnes

På Swecos nettside heter det at «Sweco er summen av medarbeidernes ekspertise, erfaring og engasjement. Hver eneste medarbeider påvirker sluttresultatet på sin måte. Det er medarbeiderne som gjør oss i stand til å møte kundenes krav. Derfor er det helt avgjørende at vi i Sweco evner å tiltrekke oss, utvikle og holde på de beste talentene og gi dem muligheten til å lykkes». Dette er holdninger som Nystad i aller største grad deler, og han mener at ansatte som tar initiativ er svært viktig for at det kollektive skal bli best mulig.

– Det er prisverdig at en kollega viser så stort engasjement og interesse for egen utvikling. Initiativet med sertifisering gjør at Sweco styrker sin konkurransekraft og er med på å tiltrekke seg fremtidige talenter. Det er svært viktig at vi kan dokumentere fagkompetanse på våre ansatte også innenfor 3D-modellerering, og da særlig på Autodesk Revit, sier Nystad.

– Det har to viktige dimensjoner. Internt får vi en ansatt som er superbruker og kan veilede sine kollegaer. Eksternt får vi bevis på at vi tilbyr personell med kompetanse på de mest avanserte verktøyene for å skape fremtidens prosjekter for kundene, fortsetter han.

autodesk_revit_pro-2Gyldig sertifisering i tre år på Revit Structure

Selve eksamen tok 1,5 time, og ble gjennomført på engelsk. Tkachenko poengterer at det er viktig å være kjent med engelsk fagterminologi før man avlegger prøven.

– Eksamen gikk fint. Jeg hadde god tid til å gjøre alt i samsvar med oppgavene, og var glad for at jeg hadde mye praktisk erfaring med verktøyene. Selve oppgavene var ikke vanskelige, men fremgangsmåten var noe komplisert å sette seg inn i, sier han.

Han har nå mottatt sitt synlige bevis og innlemmet i Autodesk sitt globale Community for de som kan bevise sin fortreffelighet. Sertifiseringen er gyldig i tre år.

Vil du vite mer om sertifisering? Les her

Ønsker du å ta eksamen? Ta kontakt her