Prosjekterer du tekniske fag?

Da er seminaret 17. september 2015 noe for deg!

Seminaret fokuserer på Revit MEP med MagiCAD og tilhørende programvare og NTI CADcenter i Sandvika legger opp til et spennende program som blant annet inneholder følgende temaer:

 • Progman OY v/Mikael Ekenberg – En presentasjon av bedriften bak MagiCAD. MagiCAD for Revit i dag og et innblikk i fremtidige løsninger.
 • Rambøll AS presenterer prosjektet «Nasjonalmuseet» v/Fredrik Hedeman
 • Cowi AS presenterer praktisk bruk av en-linje skjema i Revit MEP med MagiCAD v/Kristoffer Tungland
 • NS8360 – Hva betyr dette for tekniske fag?
 • Presentasjon av NTItools for elektro- og VVS-fagene – Vi fokuserer på tidkrevende og vanskelige arbeidsoppgaver i Revit, og viser hvordan NTItools kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser.
 • Basis Revit – for VVS: I denne sesjonen ser vi på grunnleggende funksjonalitet i Revit MEP med MagiCAD VVS.
  Den største fordelen med å jobbe i Revit er utvilsomt at man har tilgang til hele modellen i én fil. Dette gjør at man ikke behøver å jobbe med koblingsnoder mellom etasjene, slik man må i AutoCAD-versjonen av MagiCAD. Revit-modeller er dynamiske, hvilket innebærer at endrer man noe i f.eks. plantegningen, vil alle tilknyttede snitt, 3D-visninger og allerede oppsatte utskrifter bli automatisk oppdatert. Vi kommer til å se på blant annet funksjonalitet for automatisk anslutning av ventiler for ventilasjon og automatisk rørføring ved tilkobling til radiatorer. Vi tar for oss hvordan man arbeider med spillvannsledning ved først å tegne uten fall for så å legge dette til senere. Vi ser også på hvordan man enkelt kan endre forlegningshøyde i etterkant uten at problemer med tilknytning oppstår.
  Sesjonen passer for de som vurderer å begynne å bruke Revit MEP med MagiCAD VVS, men som ikke har sett så mye på løsningen tidligere.
 • Videregående Revit – for VVS: I denne sesjonen går vi nærmere inn på arbeidsmetodikk for berikelse av BIM i Revit-modellen samt redegjørelse av Revit-malfil som er nøye tilpasset disse rutinene. Vi ser nærmere på trykkfallsberegning og ut balansering av rør og kanalnett, hydraulisk beregning av sprinkleranlegg samt lydberegning av ventilasjonsanlegg med presentasjon av lydresultat til rom. For øvrig er sesjonen åpen for innspill om andre tema fra salen. Sesjonen passer for de som jobber med Revit MEP med MagiCAD VVS eller som ønsker en titt på videregående bruk av løsningen.
 • Basis Revit – for EL: I denne sesjonen ser vi på grunnleggende funksjonalitet i Revit MEP med MagiCAD Electrical.
  Den største fordelen med å jobbe i Revit er utvilsomt at man har tilgang til hele modellen i én fil. Dette gjør at man ikke behøver å jobbe med koblingsnoder mellom etasjene, slik man må i AutoCAD-versjonen av MagiCAD. Revit-modeller er dynamiske, hvilket innebærer at endrer man noe i f.eks. plantegningen, vil alle tilknyttede snitt, 3D-visninger og allerede oppsatte utskrifter bli automatisk oppdatert. Vi går igjennom føringsveier, kabling, hva databasen inneholder og utvalgte felles funksjoner.
  Sesjonen passer for de som vurderer å begynne å bruke Revit MEP med MagiCAD EL, men som ikke har sett så mye på løsningen tidligere.
 • Videregående Revit – for VVS: Nyheter og planlagt funksjonalitet i MagiCAD for Revit VVS. Vi ser på trykkfallsberegning og ut balansering av rør og kanalnett, hydraulisk beregning av sprinkleranlegg samt lydberegning av ventilasjonsanlegg med presentasjon av lydresultat til rom. For øvrig er sesjonen åpen for innspill om andre tema fra salen. Sesjonen passer for de som jobber med Revit MEP med MagiCAD VVS eller som ønsker en titt på videregående bruk av løsningen.
 • Implementering av Revit: En vellykket innføring av Revit er ofte en krevende prosess som stiller strengere krav til implementering av programvaren, standardisering av bruken samt heving av kompetansen for alle ansatte som er involvert i prosjektet. Temaer som deling av modellen mellom brukere i prosjektet, felles malfil, hele bygget i en modell osv. stiller større krav til riktig implementering av Revit enn hva man er vant til i AutoCAD. NTI CADcenter har lang erfaring med implementering av Revit med MagiCAD i en rekke prosjekter og vi ser nærmere på hvilke utfordringer en bedrift står ovenfor og hva NTI CADcenter kan tilby av bistand.
 • Solibri: Solibri Model Checker er utviklet for bruk i BIM prosjekter, og er et verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring og effektiv samhandling mellom fag. Solibri fokuserer på «åpen BIM» ved at det bruker IFC formatet som grunnlag og kan benyttes for kollisjonskontroll og regelsjekk.
  Gjennom predefinerte regelsett ser Solibri etter problemområder, konflikter og brudd på standarder og regler.
  I denne sesjonen gjennomfører vi en praktisk demonstrasjon av Solibri Model Checker og sesjonen passer for de som vurderer å begynne å bruke Solibri Model Checker, men som ikke har sett så mye på løsningen tidligere.

Sted: NTI CADcenters lokaler i Malmskriverveien 35 • 1337 Sandvika fra kl. 09.00 – 16.00.

Registrering og kaffe fra kl. 08.30.

Seminaret er gratis.

Hold av datoen og meld deg på nå!

Du er velkommen til en spennende dag hos oss!