The Future of Making Things

PLM – Åh nei, ikke enda en 3 bokstavsforkortelse?

Av Kasper Arvad – PLM rådgiver NTI CADcenter A/S

IT- og konsulentbransjen har i mange år vært hovedleverandør av et utall 3 bokstavs-forkortelser, som alle dekker over mer eller mindre avansert software eller konsulentytelser.

Noen vil sikkert påstå at mange av disse ord og produkter er gammel vin på nye flasker oppfunnet av kreative marketingfolk og kvikke selgere. Så hvordan har det seg at du skal bruke dyrebar tid på å forholde deg til enda en 3 bokstavs-forkortelse – PLM?

For å kunne svare på dette spørsmålet er det nødvendig å forstå litt om hva PLM egentlig betyr og hva tanken bak de 3 bokstavene er.

PLM står for ”Product Lifecycle Management” – og ja, det er også et fint ord som man forventer at høyt betalte konsulenter vil elske, men hva betyr det for norske selskaper, og hvorfor har det relevans for de fleste firmaer?

Selve PLM begrepet oppsto i bil- og fly-industrien. Her har de lange hatt behov for en måte å holde styr på komplekse produkter og tilhørende dokumentasjon. Vi har ikke mange fly- eller bil-fabrikker i Norge, men det vi har, er en stor gruppe små og mellomstore bedrifter som fremstiller svært avanserte og innovative produkter. Utfordringen er at den verden disse bedriftene opererer i i økende grad blir mer og mer kompleks. Alt skal kunne dokumenteres, sertifiseres og spores opp til 10 -15 år eller mer fra leveringsdatoen.

Det er ikke noe å si til at mange selskaper kjemper en kamp for å forbli konkurransedyktige når det løpende skal settes av interne ressursen for å holde styr på all informasjon. Særlig når det nå ikke er den lave timelønnen vi er kjent for i Norge.

Faktisk viser det seg at opptil 80% av omkostningene til et selskaps produkter er direkte relatert til utvikling og administrasjon. I den sammenheng kan det virke en anelse paradoksalt at de enorme summene som norske  selskaper har brukt på innføring av LEAN og andre effektiviserende tiltak hovedsaklig har vært fokusert på produksjonsoptimering, som kun utgjør potensielt 20 % av de samlede omkostninger.

Autodesk Fusion LifecycleDet er nettopp her PLM begynner å bli svært interessant fordi det er de 80% PLM tankegangen fokuserer på og forsøker å optimere. Hva kunne ikke et selskap utrette dersom det fikk 25% ekstra tid forært  som kunne brukes til utvikling av nye og innovative produkter?

Man kan vel faktisk si at den frigjorte tiden direkte kan overføres til ekstra konkurransekraft i markedet siden det vil være overskudd til å gå fra å agere reaktivt til proaktivt i markedet.

OK – det lyder fantastisk, men hva er så egentlig PLM?

PLM er mer en filosofi enn et egentlig produkt. Det handler om deling av produktinformasjon på tvers av virksomheten, fra konsept til utfasing – det vil si gjennom hele produktets livssyklus.
Utgangspunktet for PLM er å skape en sammenheng mellom medarbeidere, prosesser og systemer i selskapet for i siste ende å skape oversikt, overskudd og struktur. På den måten styrkes selskapets konkurranse- og innovasjonsevne.

I dag er det flere muligheter enn noen gang for å komme i gang med PLM i norske selskaper. PLM-systemer er ikke lenger forbeholdt store globale selskaper, men er tilgjengelig for alle gjennom f.eks. Cloud-baserte løsninger som Autodesk Fusion Lifecycle (tidligere Autodesk PLM 360).

Skriv gjerne en kommentar. Hvis du syntes PLM er bare «litt» interessant, del gjerne denne artikkelen med nettverket ditt.

Les mer om PLM eller kontakt oss for en prat.