Planlegger seg vekk fra utfordringer i byggeprosjekt

Når man legger 4D oppå BIM oppleves færre feil, misforståelser unngås, og unødvendige kostnader fjernes. Det er enkelt å komme i gang, og investeringen spares lynraskt inn.

Av Pål-Aksel Sletteng, senior salgsingeniør og 4D-spesialist

Digitalisering forandrer byggenæringen foran øynene på oss, og grovt forenklet kan man dele bransjen i to: De som sliter med å komme i gang og dels kjemper mot vindmøller, og de som har tatt skrittet helt ut i form av modeller på nettbrett eller BIM-kiosker på byggeplass. Mange aktører sliter med  å endre innarbeide rutiner, og «slik har vi alltid gjort det» holdninger. De som ønsker å tenke nytt og bidra til en positiv utvikling møter ofte argumentene: «Sånn gjør vi det» og «det har alltid gått bra til slutt», m.m. Det finnes få rasjonelle årsaker til ikke å digitalisere byggeprosjekt, og samtidig heve lista ved å legge til den smarte og brukervennlige dimensjon i form av 4D. Dette for å sikre at alt rundt et bygg forløper smidig, fra første spadestikk, gjennom mange tiår med FDVU, og til rivekula smadrer fasaden.

Egen fagavdeling på VDC

VDC (virtual design and construction) som fagdisiplin er i enorm fremvekst. Vi har bygget opp en kompetanseavdeling på området. Det viktigste prinsippet for å lykkes med VDC er å sikre at man best forener mennesker og teknologi. Dette med digitale verktøy som er enkle å bruke, gir stor verdi, og gjør det enklere å lykkes. Dette er sentralt for hva metoden handler om; evnen til å planlegge og finberegne digitalt. Når man importerer BIM-modellen inn i 4D-verktøyet kan man granske, planlegge og kvalitets-sjekke hele byggeprosjektet før første spadetak. Dermed kan prosjektleder hente ut detaljert fremdrift og logistikkhåndtering for hele prosjektet – slik at alle ressurser og komponenter er på plass til rett tid. Utførende disipliner får enklere innblikk i fremdriftsplanen og eventuelle tegninger som produsere ut av BIM-modellen sendes digital til håndholdte enheter. Store papirtegninger, som ofte er utdatert før de forlater printeren og er en enorm kilde til ubehagelige og kostbare blemmer, blir et grumsete minne fra en annen tid.

Ta kontakt om du ønsker besøk av våre VDC-eksperter

Populært hos de større entreprenørene og rådgiverne

Vår programvare Synchro fungerer, enkelt beskrevet, som en automatisert prosjektleder for den digitale bygningsmodellen. Vi har ti kunder som bruker Synchro i dag, og det er særlig populært blant entreprenører og planleggingsavdelinger hos store konsulenthus. 4D med Synchro og BIM med Autodesk baner vei for fremtidens byggeprosesser og visjonen om papirløse byggeplasser.

Fordelene er:

  • Færre feil – digitale modeller og visuelle fremstillinger gjør det enklere å forstå det som skal bygges og tar bort ukorrekte antagelser
  • Større sikkerhet – man får færre risikable situasjoner når man i forkant har detaljert planlagt alle operasjoner
  • Lavere kostnader – bedre modeller gir større samhandling på tvers av fagdisipliner
  • Brukervennlig – det er enkelt å komme i gang og det kreves minimalt med opplæring
  • Bedre fremdrift – prosjektet er planlagt i detalj lenge før man er på byggeplass

Se kundereferanser fra Synchro på produsentens hjemmeside

 

Om 4D med Synchro

NTI CADcenter har bygget bred kunnskap på smidig integrasjon av 4D med Synchro. Våre digitale planleggingsverktøy importerer BIM-modellen og eksporterer detaljerte fremdrifts- og logistikkplaner. Vi kaller det et lag av intelligens på toppen av BIM-modellen, og det fungerer som et automatisert planleggingsverktøy og en selvtenkende digital prosjektleder. Synchro kan enkelt integreres med planleggingsprogramvare som Safran, Primavera og Microsoft Project, og BIM-modeller fra IFC, Revit, ArchiCAD og Tekla. Investeringen i 4D er forsvart i det øyeblikket man unngår første bygge- eller bestillingsfeil av middels karakter!

Vil du vite mer? Vi møter deg gjerne til en uforpliktende gjennomgang om du tar kontakt