Hva er nytt i NTItools

I disse dager slipper vi siste versjon av NTItools. Versjon 2017.1 har flere viktige nyheter for effektivisering av det daglige prosjekt arbeidet i Revit.

Nettopp effektivisering er fokus i NTItools og her tar vi for oss noen av nyhetene.

Blant nyhetene er støtte for BCF 2.0 – (Bim Collaboration Format)

Vi har nå hatt en fullstendig ombygging av vårt BCF samarbeidsverktøy med tanke på å få utnytte BCF formatet fullt ut.

BCF 2 gjør det enklere å kategorisere saker, samt å knytte en sak til den som er ansvarlig. I NTItools er det nå enkelt å sortere på f.eks åpne vs lukkede saker, se hvilke saker som en selv har ansvaret for og status på saker en selv har opprettet. I BCF 2 er det også mulig å knytte flere bilder til en sak. Det kan være en eller flere snapshot fra en kollisjon i Revit eller snapshot av et annet problem man har avdekket når fagmodeller er satt sammen i f.eks Bimsync.

Med NTItools – Spatial Composition – Room Elevations kan man nå få automatisk generert alle snitt man har behov for av rom i prosjektet ditt. Av muligheter videre kan blant annet både velge innside/ytterside vegger, offset og detaljeringsgrad. Selvfølgelig kan også snittene plasseres automatisk på Sheets.

Measure 3D er et verktøy for daglig bruk for å måle i 3D.

Dette er bare noen av nyhetene. Her er endringer og effektivisering generelt:

  • Legge Legends i eksisterende sheet templates støttes
  • Quick Select lagt til hurtigmenyen
  • Strukturelle søyler knyttet til strukturelle bjelker kan nå knyttes til terreng
  • IFC for Revit 2017 v17.2.0 inngår som et alternativ ved installering
  • Excel Eksport Schedule arbeidsflyt optimalisering

Les mer om NTItools her, eller ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et godt tilbud. Kontakt oss på salg@nticad.no eller direkte med din kontaktperson i NTI CADcenter.