ISY-Plant-blogg

Nye verktøy reduserer design – og ingeniør kosten i olje- og gassprosjekter – ISY Plant for AutoCAD Plant 3D

 

Nå kommer en norsk verdensnyhet som gir nye muligheter og flere valg til ingeniører og arkitekter. Dermed må ikke leverandører og underleverandører lenger låses til AVEVA PDMS.

Autodesk Plant3D-modell

Autodesk Plant 3D model klar for konvertering til PDMS

Alle som skal levere tegninger, modifikasjoner og beregninger til de store oljeselskapene på norsk sokkel må ha programvaren AVEVA PDMS. Dette er blitt en standard for å bygge 3D-modeller av installasjoner i byggefase, ved endringer og oppgraderinger, og til drift- og vedlikehold. Programvaren er kostbar og krevende å komme i gang med, og det kan tolkes dithen monopolsituasjonen har hindret innovasjon, vært konkurransevridende og kostnadsdrivende.

Dette har Norconsult informasjonssystemer (NoIS), NTI CADcenter (NTI) og Autodesk ønsket å endre. 

Se artikkel i Teknisk Ukeblad

Norsk løsning med globalt nedslagsfelt

NoIS er et av Norges største programvarehus og har stått i bresjen for utviklingen av programvaren ISY Plant for AutoCAD Plant 3D. Med denne kan man importere en PDMS-modell med spesifikasjonsdata inn i AutoCAD Plant 3D. Der kan ingeniørene modifisere og revidere modellen før endringene eksporteres tilbake til PDMS. NTI har eksklusive rettigheter til programvaren, Autodesk ser for seg et stort internasjonalt marked, der en slik konverteringsløsning kan tilføre verdi til mange typer bransjer.

Bra for leverandører til de store

ISY Plant for AutoCAD Plant 3D konverterer modelldata med spesifikasjoner fra proprietære systemer som AVEVA PDMS til Autodesk sine CAD-verktøy. Dermed kan små og store ingeniørselskaper velge programvare ut fra behov når de skal levere til aktører som Statoil og de andre store oljeselskapene. De fleste oppgaver innen nevnte område kan dermed gjøres rimeligere, raskere og bedre i et verktøy som AutoCAD Plant 3D. I tillegg er det enklere å få tak i kompetanse på Autodesk-løsninger. Kvaliteten går opp, prisen og omfanget går ned for både leverandør og bestiller.

I en tid med reduserte investeringer i nybygg er det fortsatt løpende endringer og vedlikehold på eksisterende plattformer og anlegg. I dag gjøres modifikasjonoppdrag i  foreksempel Autodesk Plant 3D eller Autodesk Inventor. Når modellen skal overføres til Statoil og flere av de andre store aktørene remodelleres det hele for å tilfredsstille kravet om PDMS modelldata. Dette er kostnadsdrivende og en stor kilde til feil og mangler i modellene som som overlaveres. Ser en på byggebransjen som av mange er ansett som lite produktiv og med høye kostnader så har de tatt dette på alvor gjennom bruken av åpne stnadarder og utveksling av CAD informasjon mellom aktørene. ISY Plant løser ikke problemet rundt en åpen standard men kostnader forbundet med remodellering og overlevering til prosjekteier reduseres dramatisk.

Statoil støtter utviklingen og åpner opp

Terje Maanum, Specialist Engineer LCI, Statoil sa i et foredrag på medlemsmøte i Subsea Valley i oktober 2014 at de har en sier at snakker her om deres 3D CAD strategi og oppfordrer til bredere bruk av CAD verktøy hos underleverandørene. For Statoil er det en fordel at underleverandørene deres har en bredere tilgang til design og konstruksjonsverktøy, det øker

Tilpasset en kostnadspresset norsk olje og gassnæring

ISY Plant for AutoCAD Plant 3D kan redusere kostnader i bransjer som for tiden snur på mange steiner for å tilpasse seg en ny økonomisk virkelighet. Kostnadene for programvare er svært høy, og begrenset tilgang på spesialkompetanse har drevet opp timepriser. Vårt verktøy sikrer at stadig flere kan klare seg med færre lisenser samtidig som modellene forblir i PDMS format.

PDMS-modell

Plant 3D modellen konvertert til PDMS modell

Slik fungerer programvaren

Data leveres fra AVEVA PDMS i form av en modell som kan leses inn i AutoCAD Plant 3D med alle spesifikasjoner. Dermed kan man tegne, konstruere, modifisere og designe i Autodesk før ferdig modell konverteres tilbake til en fullverdig PDMS-modell.  Løsningen omfatter også ISY Plant Review, en AutoCAD-applikasjon som viser PDMS-hierarki og data i de konverterte filene som inngår i løsningen. Via ISY Plant Review kan man søke etter komponenter, listeegenskaper og styre hvilke deler av modellen man vil se.

Ta kontakt med Nils Blom om du ønsker en uforpliktende gjennomgang av den nye løsningen