Ved å ansette fra både kundesiden og fra Autodesk styrkes landets sterkeste industriteam. Det gjør det enklere for kundene å møte fremtidens behov og krav.

Vi tror det er viktig at vi investerer i rådgivere som vet hvordan industrien kan beholde sine konkurransefortrinn, og opprettholde lønnsomheten i en tid med store endringer. Veldig mange står i et historisk skifte der teknologi skaper digitale klasseskiller. Markedsbildet fordrer at man må være innovativ, fleksibel, endringsdyktig, og raskt i stand til å gjøre spesialtilpasninger i stadig flere leveranser. Dermed blir det viktig å ha trygge rådgivere i ryggen som kan hjelpe kundene øke inntjeningen på nye måter, og fjerne kostnader ved å fornye og forbedre prosesser.

Fra industrien og fra Autodesk

NTI CADcenters industriteam tilføres nå kunnskap og rådgivere fra øverste hylle. Både Helge Berg og Stig Bakketun har flere tiårs erfaring fra flere av landets viktigste næringer, og vet hva endring og innovasjon innebærer.

Stig Bakketun er ny rådgiver på industriteamet. Han har jobbet i flere fremtredende selskap innen maritimt, og olje- og gassindustrien på Vestlandet siden 1993, for aktører som TTS, Seaproof Solutions, Umoe, og TCO. Hans varierte bakgrunn fra utviklings- og lederstillinger gjør han til en viktig premissgiver når industrien skal velge de beste verktøyene og løsningene for digitalisering og automatisering

Helge Berg er ny forretningsutvikler for selskapets industrikunder. Han kommer fra Autodesk der han hadde storkundeansvar for industribedrifter på tvers av Norden. Før dette jobbet han som forretningsutvikler og administrerende direktør i Solidworks-partneren ProNor, og salgssjef i Pitney Bowes

Støtte og utfordre industrien

Helge Berg skal konstruktivt utfordre og utvikle sine kunder slik at teknologi kommer høyere opp på ledelsens agenda. Stig Bakketun skal ta med seg sin unike erfaring fra industrien og hjelpe kundene gjennomføre viktige endringsprosjekt på den mest optimale og effektive måten. For begge handler det om å bidra til at norske virksomheter designer, konstruerer, produserer og tilbyr nyskapinger som flytter virksomheter og bransjer fremover. Viktige virkemidler er å inspirere rundt fremtidens design- og produksjonsprosesser, ved at god teknologi forankres i kjernen av kundenes viktigste prosesser. Det gir bedre evne til å styre prosesser, prosjekter og mennesker på en måte der oppgaver automatiseres, og samhandling og informasjonsdeling tas til et nytt nivå.

VIl du snakke med oss om effektivisering av forretningsprosesser i industrien – kontakt Birgit Pettersen, leder for industriteamet på telefon 900 23 462, eller send henne en mail på bip@nticad.no