NTI CADcenter får gullkantet innovasjonskontrakt

Skal lage integrert BIM – FDV-løsning integrert med bimsync:

Innovasjon Norge har bestemt seg for å gi betydelig støtte til en massiv utvikling av NTI CADcenters Cloud-baserte Facility Management-løsning «MdocFM». Dette er et utviklingsprosjekt som skal gå over en 18 måneder hvor man skal jobbe for å sikre enkel drift og vedlikehold gjennom bruk av åpenBIM og den «digitale tvillingen» gjennom hele livssyklusen til et hvert bygg.

Det er prosjektet «FDV-løsning fra åpen BIM-server» Innovasjon Norge har bestemt seg for å delfinansiere. Foruten søker og prosjekteier NTI CADcenter deltar Catenda som står bak bimsync-plattformen. Bimsync er en skalerbar BIM-server og en viktig komponent for FDVU-løsningen MdocFM.

Med er også Ovitas, som har spesialisert seg på strukturering og digitalisering av innhold fra blant annet PDF-dokumenter og ECO Online som har en løsning for å hente ut stoffkartotek og sikkerhetsdatablader fra NOBBs vare-database. B-Link – som leverer produktdata og dokumentasjon fra alle de store produktleverandørene til den norske byggenæringen – er også partnere.

– Prosjektet startet i utgangspunktet som en temapilot i BIM Verdinettverk. Uten deres aktive medvirkning og oppriktige interesse, hadde dette neppe blitt noe av, sier Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter.

En oppdatert kilde til dynamisk innsikt

Formålet med prosjektet er å utvikle løsninger som gjør at det gitte byggets driftsorganisasjon kan benytte seg av en «driftsBIM’en» i bredest mulig omfang. En driftsBIM er synonymt med en Digital Tvilling, altså et oppdatert og nøyaktig digitalt speilbilde av den respektive fysiske bygningen. Med alle sine små og store komponenter og tilhørende dokumentasjon.

– I dette prosjektet vil vi bruke begrepet «driftsBIM.»  Dette vil være en løpende oppdatert Digital Tvilling som til enhver tid er ajour i forhold til byggets aktuelle status og inneholder oppdatert informasjon velegnet for bruk i forvaltning, drift og vedlikehold.

Prosessen så langt har vært krevende og komplisert, men den godkjente finansieringen av innovasjonskontrakten tror jeg har gitt alle involverte en betydelig mersmak på denne formen for utviklingsprosjekter.

Blant flere «krevende» kunder finner vi flere kommuner, fylkeskommuner og ikke minst Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet.


Vil du vite mer om dette? Kontakt oss for en prat