The Future of Making Things

Nå handler det om effektivisering

Lederen i siste utgave av Teknisk Ukeblad belyste et viktig aspekt i lys av de utfordringene vi ser i oljeindustrien. En krevende omstillingsprosess i bransjen er i gang. Det handler om kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak hele veien. Uansett hvordan oljeprisen utvikler seg er det vel hevet over enhver tvil at bransjen nå må ta tak og se på kostnadsreduksjoner og forenkling av prosesser. Å integrere systemer og automatisere informasjonsflyt er i så måte en fornuftig vei å gå.

Integrasjon mellom systemer for å effektivisere og erstatte kostnadsdrivende manuelle rutiner er sjeldent ansett som noe annet enn et nødvendig onde. Like fullt er det en nødvendig tilpasning for å bibeholde og styrke konkurransekraft og lønnsomhet i dagens globale marked.

En stadig større grad av digitalisering og globalisering i både produktutvikling, produksjon og forretningsprosesser driver endringer i bedriftens prosesser, det påvirker hvordan det produseres og leveres.

effektivisering1

Prosesser og produkter blir stadig mer komplekse. Det stiller store krav til effektive samarbeids-plattformer både internt i bedriftene men også med både kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Optimal håndtering av informasjon rundt disse prosesser er en vesentlig konkurransefaktor. De mest vellykkede bedrifter har satt dette øverst på prioriteringslisten.

Med stadig mer komplekse produkter og prosesser er risikoen i prosjektene større og presset på lønnsomheten økende. Oversikt, informasjonstilgang og sporbarhet er essensiell for å unngå dette. Informasjonsdeling og transparens i alle ledd i produktutviklingsprosessene er nødvendig for å gi fleksibilitet i eksekvering og godt beslutningsgrunnlag på alle nivåer.

Utfordringen ligger i informasjonsmengden                                                         

Stadig større krav til informasjonsflyt og sporbarhet utfordrer bedriftene. Globalt samarbeid med kunder og leverandører gjør det nødvendig å ha tilgang til dokumentasjon knyttet til mange forskjellige prosesser. Det kan være prosesser knyttet til kvalitet, produksjon, innkjøp, design og engineering. En ting har de til felles, i alle prosesser må informasjon være tilgjengelig for å drive prosjektene fremover. I en kompleks hverdag er mange disipliner og team knyttet til hverandre.  Det sier seg selv at mye av tiden går med til å finne, samle og levere informasjon eller dokumentasjon.

Med et cloudbasert, prosessentrisk og intuitivt verktøy som Autodesk PLM360 får alle deltagere i prosessene informasjonen de trenger når de trenger den.

effektivisering2Å forenkle måten informasjon håndteres på lar bedriftene fokusere på verdiøkende prosesser.

PLM blir ofte oppfattet som stort, tungt og komplisert å implementere. Dette er ikke lenger tilfelle. PLM360 fra Autodesk er en fleksibel og konfigurerbar plattform som gjør det mulig å enkelt tilpasse og rulle ut verktøy for å håndtere forretningsprosesser og informasjonsflyt knyttet til et produkts livssyklus.

PLM360 integrerer mennesker, data, prosesser og forretningssystemer som gir en komplett informasjonsbase for bedrifter og eksterne samarbeidspartnere. Som skybasert løsning gir PLM 360 dessuten minimale vedlikeholdskostnader og en rask implementering.

Sist men ikke minst er det et fremtidsrettet verktøy som er fleksibelt nok til enkelt å tilpasses en omgivelse som er i konstant endring.

 

BIPVi kan hjelpe bedriftene til å gjennomgå prosesser – vil du vite mer?

Kontakt med Birgit Pettersen på 900 23 462 eller på 482 03 300