AutoCAD Plant 3D – What’s in it for me?

Krav til moderne Plant Design kan sammenfattes som følger:

  1. Effektivitet – Spekkdrevet rørdesign i henhold til spesifikasjoner basert på standard kataloger og komponenter.
  2. Produktivitet – Brukervennlig design av rør, utstyr og struktur med produksjon av Isometriske tegninger og arrangementstegninger.
  3. Kosteffektivitet – Lave investeringer og administrative kostnader. Lav læreterskel.

Det er spesielt tre brukergrupper som har behov for en ny moderne og rimelig Plant Design-løsning som i tillegg er effektiv og produktiv.

Mindre bedrifter benytter ofte AutoCAD eller tilsvarende løsning for uintelligent produksjon av P&ID og isometriske tegninger i tillegg til alt annet fabrikasjonsunderlag.

Inventor og flere andre mekanisk konstruksjonsløsninger tilbyr mulighet for intelligent rørdesign. Mulighet til spekkdrevet design er liten og nærmest fraværende i disse løsningene. Det samme gjelder for produksjon av isometriske tegninger.

I store prosjekter med hør grad av integrasjon benyttes store og dyre løsninger gjerne forbundet med store investeringer og høy læreterskel.

For å møte krav til effektivitet, produktivitet og kosteffektivitet, har Autodesk utviklet AutoCAD Plant 3D.

refineries-indiaAutoCAD Plant 3D leveres med ferdige kataloger basert på standarder som ISO, DIN og ANSI. Det er også utarbeidet en rekke eksempel rørspesifikasjoner basert på de medfølgende katalogene. Brukeren er imidlertid ikke begrenset av dette, men kan definer egne komponenter basert på parametriske egenskaper og likeså lage egendefinerte rørspesifikasjoner. I tillegg finnes fritt tilgjengelige kataloger fra diverse leverandører og materialer.

AutoCAD Plant 3D inkluderer også en effektiv løsning for P&ID. AutoCAD P&ID kan leveres frittstående uten 3D, men sammen med Plant 3D fungerer begge løsningen helt sømløst. Rør designeren kan for eksempel se designet i 2D og gjøre bruk av data fra P&ID. Både prosess og rørdesigneren kan i tillegg validere det funksjonelle design og fysiske design opp mot hverandre og således forsikre et mest mulig nøyaktig og feilfritt design.

Med dette som bakgrunn, er prosjektoppstart og gjennomføring svært effektivt med bruk av AutoCAD Plant 3D.

AutoCAD Plant 3D og AutoCAD P&ID er basert på AutoCAD, som er verdens mest brukte CAD løsning. Det finnes millioner av erfarne AutoCAD brukere i verden i dag noe som gjør det enkelt å finne resurser. Modeller og tegningsunderlag produseres i AutoCAD format i velkjent brukermiljø. Isometriske tegninger og arrangement tegninger genereres automatiske fra 3D modellen ut fra ferdig oppsatte maler i AutoCAD format.  Dette sammen med at oppsett og tilpasning av rørspesifikasjoner foregår i et svært engasjerende brukermiljø, gjør at faglig kyndige brukere kan lære å utnytte og administrere programvaren produktivt i løpet av dager.

Det tradisjonelle Plant Design markedet har til nå vært dominert av store dyre løsninger som gjerne tilbyr høy grad av integrasjon, men på bekostning av fleksibilitet og effektivitet. Dette er vel og bra i store og omfattende prosjekter som gjerne går over lang tid. For mindre prosjekter er det langt mer regningsvarende og effektivt å benytte AutoCAD Plant 3D.

I disse dager opplever vi at det ene store prosjektet etter det andre skrinlegges på grunn av kostnader. I de senere årene har vi også opplevd at prosjektene blir mindre og har øket krav til rask gjennomføring.

Nå er det ikke Plant Design løsningene som er den største kostnaden i et stort prosjekt, men det hjelper å kutte kostnader der det er mulig. AutoCAD Plant 3D er heller ikke beregnet for store prosjekter der det er krav til høy grad av integrasjon, men AutoCAD Plant3D er likevel godt egnet for utførelsen av mindre deler av store prosjekter ved at modellene lar seg integrere og konvertere til de proprietære formater som hersker i de store prosjektene.

Med lav læreterskel og så å si ingen administrative kostnader ved implementering og bruk sammen med små investeringskostnader gjør AutoCAD Plant 3D til en av de mest kosteffektive Plant Design løsninger på markedet.

Vil du vite mer om AutoCAD Plant 3D?

Kontakt oss på salg@nticad.no eller på 482 03 300 for en prat