Morgendagens ingeniører samhandler

Verdikjeden i alle industrier utfordres av at dagens samfunn blir digitalisert og globalisert. Det er press på fortjeneste, krav til etterspørsel og innovasjon. Arenaen vi konkurrerer i er forandret og markedslederne utnytter ny teknologi til å finne rett kompetanse til rett tid. Største delen av industrien henger ikke med.

La oss se på noen forskjeller mellom det «gamle» og «nye» engineering-prosessen er og hva som skiller dem:

Tradisjonelt er engineering og produktutvikling lokal, på PCen og/eller på en lokal server og samarbeid er på e-post eller papir, for ikke å glemme personlige møter. Vi er vant til å jobbe i prosjekt med regneark i alle former og varianter. Alle filer lagres manuelt på server med «strenge» rutiner. Kapasiteten til innovasjon har begrenset seg til kompetansen «inhouse». Et ferdig produkt krever ofte at mange er involvert med andre funksjoner som dokumentasjon, kalkyler, underleverandører som noen eksempel. Mange faser er manuelle og som oftest dokumenteres det i forskjellige filformater. Noen har skaffet seg digitalt dokumentarkiv, men prosessene er fortsatt manuelle.

Hvorfor er dagens generasjon så innovativ?

Allerede i barneskolen begynner man i dag med samhandling på nettbaserte verktøy. Den neste generasjon er vokst opp med sosiale media og skybaserte løsninger. Alle er de brukere av mange forskjellige skybaserte tjenester. Det er like naturlig for dem å jobbe/dele erfaringer med andre globalt som med dem i klassen. De bruker internett til alt. Denne generasjonen er dagens pådrivere til å endre måten vi jobber på.

Hva er den «nye» engineering-prosessen?

Prosessene er fortsatt mye det samme, men hvordan de samarbeider og verktøyene endre seg dramatisk. Dagens generasjon er vant til å bruke ny teknologi og nettbasert tjenester så hvorfor skal ikke arbeidsplassen være det? De forventer innovasjon og ny teknologi i arbeidet.

De «nye» engineeringprosessene er basert på samarbeid og tilgang på riktige ressurser ved hjelp av ny teknologi. Selve design- og konstruksjonsfasen er mye likt metodisk, men verktøyene de benytter er ofte nye. Eksempelvis skybasert CAD-verktøy.

Den viktigste endringen ligger i aktiv samhandling.

Den nye generasjonen brukere er vant til å bli varslet gjennom nettbaserte tjenester og at informasjonsflyten er automatisert. De er ikke «vant» til å jobbe på den «gamle» måten og ser at man mister konkurranse kraft gjennom hele prosessen. Mange bruker PDM, noen også PLM.

Disse firmaene er attraktive arbeidsplasser og lever opp til forventningene til dagens generasjon. Se for eksempel hva Tekna fokuserer på. De ser fordelen med å kunne administrere hele livssyklusen fra et produkt blir til, gjennom design og produksjon til det skal ut av drift. Slike systemer synes mange er skremmende og dyre og velger dem bort.  De som har brukt slike finner raskt at disse verktøyene gir dem konkurransekraft. Her har man revisjonskontroll, BOM (stykkliste) håndtering, endringsprosesser, full sikkerhet og andre viktige funksjoner som er nødvendig for å administrere design data. Det eliminerer risikoen for manuelle feil og integrerer mennesker, data, prosesser og systemer, og gir bedriften en digital ryggrad.

Kanskje er det ikke overraskende at markedslederne benytter egenskapene PLM har å tilby, mens mellomstore bedrifter føler at tid og kost blir for store. Vi vet at PLM ikke trenger å koste mye penger og tid å komme i gang med. Det er fullt mulig å starte i det små og vokse med systemet over tid. Vi hjelper våre kunder å bli konkurransedyktig, innovativ og lønnsom.

Se om din bedrift kan få et konkurransefortrinn ved å tilpasse seg fremtiden. Kontakt oss for å få vite mer.

Helge Berg – Forretningsutvikler PLM

Helge Berg • mobil: 451 95 455 • e-post: heb@nticad.no