Hvorfor lykkes man ikke med PLM investeringen?

En del kunder jeg snakker med forteller at de kommer ikke til å gå for PLM igjen!

Hvorfor, spør jeg? Det er nesten alltid 3 ting som er felles for deres erfaringer.

Helge Berg – Forretningsutvikler PLM

Punkt 1: Det er dyrt fordi det er store utgifter forbundet med både anskaffelse og implementering. Lisens kostnadene er høye men det som utgjør de største kostnadene er IT infrastruktur som hardware og konsulentkostnadene. Det mange også nevner er at et slikt prosjekt legger bånd på mye interne ressurser og er derfor med på å drive opp også de interne kostnader.

Punkt 2: er at det må planlegges ekstremt nøye og implementeringen kan gå over flere år. Mange ender opp med å bruke systemet som et rent PDM system, det ble rett og slett for dyrt fordi alt måtte programmeres og tilpasses spesielt, på denne måten klarer man ikke å utløse potensialet som ligger i en PLM løsning. Kunder sier at de måtte involvere hele organisasjonen med alt fra prosjekter, data og prosesser osv. og alt måtte dokumenteres nøye. Hvis noe forandret seg underveis så måtte hele prosessen startes på nytt.

Punkt 3: lykkes man med å komme i mål med en implementering, måtte man ved endringer av f.eks. forretningsmodell starte fra begynnelsen med PLM» for å ha nytte av det. On-premise-PLM er skreddersøm for hver enkelt bedrift og hver prosess, arbeidsflyt må programmeres fra bunn av. Fleksibiliteten blir derfor meget liten og man er helt avhengig av konsulentbistand fra leverandøren.

I en verden som er i stadig raskere endring ble det faktisk en ulempe med PLM fremfor en fordel.

Mitt neste spørsmål til disse kundene er: Hva gjør dere for å erstatte PLM?

90% svarer at de digitaliserer for å øke konkurransekraften og for å være fleksibel med effektive programvare i de forskjellige avdelingene av organisasjonen. Dessverre gir ikke dette like stor effekt som en PLM løsning, fordi kun deler av verdikjeden er digital.  Med mindre informasjon og data flyter automatisk og uhindret er verdien begrenset.

Avslutningsvis spør jeg kunden om de har sett på skybasert PLM?

Svaret er nei, men mange vurderer sky-baserte systemer både for ERP og CRM. Det å kunne ta i bruk en skybasert PLM løsning er interessant for mange av dem jeg snakker med. Nesten alle jeg snakker med bruker Office360 og er godt fornøyd med at den er i skyen. Trenden er klar, det er stadig flere som som ser positivt på skybaserte tjenester og programvarer.

Så hva er egentlig fordelen med PLM i skyen?

Fordelene med sky-baserte løsninger er åpenbare, store investeringer i infrastruktur og drift er ikke lenger nødvendig. Det mest attraktive aspektet er likevel at man har mulighet til å komme raskt i gang med de utfordringsområdene / prosessene man ønsker. Et skalerbart og modulært system gjør det mulig å høste gevinst allerede etter kort tid. Man kan begynne med en liten gruppe/ en avdeling for å oppnå den ønskede effekten og legge til flere PLM funksjoner og brukere når/om man trenger.

Utgangspunktet må være en analyse av hvilke områder som har størst behov for effektivisering og man kan begynne på akkurat der, og utvide etter hvert.   Fusion Lifecycle Managment har ferdige maler og predefinert arbeidsflyt som kan bygges videre på og tilpasses hvis nødvendig.  Ferdige integrasjoner mot de fleste ERP/ CRM løsninger gjør bedrifter i stand til å nytte gjøre hele den horisontale verdikjeden fra konsept til produktet skal ut av drift. PLM knytter data, prosesser og personer sammen. Når teknologer og industrien snakker om digitalisering, så er digitalisering av verdikjeden et av de viktigste områder. Det hjelper lite med mange state-of-the-art programmer hvis man ikke evner å bruke informasjonen i hele kjeden. Nettopp det er poenget med PLM, å knytte data, prosesser og personer sammen og sikre en automatisert informasjonsflyt i hele verdikjeden.

Analytikere spår at innen 2020 så 86% av horisontale verdikjeder være integrert og digitalisert. Det lønner seg å ikke være sist.

Se om din bedrift kan få et konkurransefortrinn ved å digitalisere.