CAD og BIM kurs hos NTI CADcenter

Lettere inn i ny jobb med etterutdanning og sertifisering i CAD og BIM

Kjersti-gråVi er i en tid der mange ingeniører, spesielt fra oljeindustrien, i disse dager tvinges til å se etter nye jobbmuligheter. Etterutdanning kan være nødvendig. Vi bistår med både en plan og i gjennomføringen.

Endring er blitt normen i arbeidslivet. Det stilles stadig større krav til de som skal inn i nye spesialiserte yrker, særlig ingeniører og arkitekter. I en tid der presset er særlig stort på oljeingeniører, er det godt å vite at det ikke er en stor oppgave å overføre kunnskapen til nye bransjer og sektorer.

Etterspør konkret kunnskap

Erfaring og sertifisering på programvare som AutoCAD-, Revit, Inventor og MagiCAD etterspørres ofte i jobbannonser. Dette er programvare som er forholdsvis lik blant annet SolidWorks, PDMS og MicroStation. Veien tilbake til arbeidslivet gjennom en overgang til annen programvare kan derfor være kort. Vi kan hjelpe deg på veien med en skreddersydd kursplan som styrker deg som arbeidssøker. Du unngår dermed å komme til kort i en søkeprosess grunnet manglende programvarekompetanse.

Fag, ikke bransje

Som ingeniør, arkitekt, teknisk tegner, designer e.l. er du kjent med ulike CAD-verktøy. Rent praktisk kan det ha liten betydning hvilken bransje du har erfaring fra, men en overgang fra for eksempel offshore til bygg- og anlegg betyr ofte krav om kompetanse i et annet CAD-verktøy. NTI CADcenter har Norges største utdanningstilbud på CAD- og BIM-verktøy, så programvaren kan du lære hos oss. Hvis du ønsker det, kan du bygge opp et opplæringsforløp som kombinerer klasseromsundervisning, online trening og E-læring. Vi har også muligheter for å tilby personlige kompetansetrenere for å gjøre overgangen til nye verktøy enda mer effektiv.

Få støtte til etterutdanning og sertifisering hos NAV

Flere av våre kursdeltagere har støtte fra NAV, dette er en mulighet du også må se på, da det kan bety flere 10 000 kroner i støtte. Når du melder deg arbeidsledig hos NAV krever de en plan for hvordan du skal komme deg tilbake i arbeidslivet. Vi kan hjelpe deg i tilrettelegging av en etterutdanningsplan basert på tidligere kompetanse og erfaring. Vi bistår gjerne også med søknaden til NAV. Vår erfaring er at NAV ofte dekker store deler av kostnadene til etterudanningen hvis planen er god.

Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe