Autodesk Fusion Lifecycle, PLM-system

Lavere oljepris fremtvinger effektivisering

Av Birgit Pettersen, Forretningsansvarlig Industri, NTI CADcenter AS

Birgit-gråHvordan leve med 60 dollar fatet?

Fallet i oljeprisen har tvunget frem radikale endringer i petroleums-bransjen. Bransjen har vært preget av høye kostnader og høye lønninger, men også sterk vekst og god inntjening. Hittil har det ikke vært tvingende nødvendig å se på effektiviseringstiltak. Det er det nå!

Daglig leser vi om til dels store nedbemanninger på grunn av fallende ordreinngang og en vedvarende lav oljepris. Bransjen holder pusten, prosjekter som ikke direkte bidrar til kostnadsreduksjoner eller dokumenterte gevinster stoppes eller skyves på.

Men alt er ikke helt svart. Det er fortsatt mye arbeid på sokkelen, men nå er kostnadseffektivitet etterspurt. Både operatørselskapene og leverandørindustrien må sette kostnadskutt ut i livet. Effektivisering er nøkkelordet er. Hvordan kan man i perioden fremover bruke tiden effektivt til å forbedre konkurransekraften i bedriftene og være klare til neste opptur i regionen? Har vi nå fått et pusterom som gir oss muligheter vi ikke har når aktiviteten er på sitt høyeste?

Effektivisering

Effektivisering er forutsetningen for å opprettholde konkurransekraft i dagens globale marked.  Eller mer spesifikt, digital effektivisering. På sine områder ligger oljebransjen helt i verdenstoppen når det kommer til avanserte systemer og utnytting av data, mens på andre områder ligger bransjen langt bak. Systemer knyttet til analyse av bore- og brønndata har naturlig nok gjennomgått eventyrlige fremskritt ettersom mer data har blitt tilgjengelig. Men dersom man leter i periferien, i SMB markedet, skjuler det seg mye godt potensiale for effektivisering.

Ved å digitalisere dokumentflyten, automatisere arbeidsprosesser og tilgjengeliggjøre bedriftens produkter og tjenester gjennom selvbetjeningsløsninger, kan man skalere etter behov og utnytte arbeidskraften hvor den gir mest verdi. Selvsagt, mange av jobbene kan ikke automatiseres på grunn av jobbens natur, men det er de mange støtteprosessene rundt vi kan se nærmere på.

Les min artikkel om Industri 4.0 og digitalisering av verdikjeden

Er du usikker på hva Industri 4.0 er – min kollega Eivind Lundberg forklarer dette på en enkel måte her.

Oljebransjen står for tur

Ved å se på bransjer som allerede har vært gjennom denne reisen, ser man gode eksempler på mulighetene som foreligger. Som forbrukere har vi vent oss til å finne de beste produkter og tjenester på nettet. Vi bestiller og betaler. Sterk konkurranse i forbrukermarkedet har tvunget frem effektive løsninger. Tilsvarende kan vi se i bankbransjen. Bankene har i lang tid kuttet kostnader ved å digitalisere arbeidsprosessene og legge ned kontorer. Har tjenestene blitt dårligere av den grunn? Heller det motsatte. I dag kan man sjekke saldo, betale regninger, søke om lån og investere, alt dette uten å forlate godstolen hjemme. Banken har åpent 24 timer i døgnet, og filialen finnes på skjermen i din egen stue.

Hvis bedriftene kan klare å kutte kostnader i støtteprosessene så er det et viktig bidrag for lønnsomheten. Hvorfor ikke invitere kundene til å delta i prosessene selv, istedenfor at man bruker dyre årsverk for å sammenstille dokumentasjonen som bransjen krever. Det finnes løsninger som kan levere all nødvendig informasjon via skyen for alle som deltar i prosjektene, løsninger der leverandører og kunder kan bidra i arbeidsflyten direkte. Det er i praksis lønnsomt for alle, både kunde og leverandør.

I oljebransjen er det er selvsagt mange prosesser som trenger fysisk arbeidskraft. Men det finnes alltid prosesser som kan effektiviseres, og dermed kan arbeidskapasitet som kan flyttes til andre oppgaver som gjerne er vanskeligere å håndtere via en maskin. Ved automatisering av arbeidsoppgaver, skalerer bedriften bedre.

Det handler om å tilrettelegge for økt vekst når tidene tar seg opp igjen. Gjør bedriften mer konkurransedyktig ved å redusere kostnadene på støtteoperasjoner, og på den måten være i stand til å skalere effektivt. Kan man enkelt skalere opp når tidene tar seg opp, gjør det tilsvarende mindre vondt å skalere ned igjen. Bedriften blir mer tilpasningsdyktige til markedet vi lever i.

Bransjen har veldig kompetent arbeidskraft, det gjelder å bruke den best mulig og på de rette områdene, på de konstruktive oppgavene. Det gjelder å finne løsninger som forhindrer at økende oppdragsmengde øker bedriftenes kostnadsnivå tilsvarende.

Stille på kontoret

Det er vi har muligheten til å gjøre bedriftene mer strømlinjeformet. Det er rolig i mange bedrifter om dagen. Lav ordreinngang, lav produksjon og lavere arbeidsbelastning på mange. Det er altså nå vi har mulighet til å få gjennomført disse prosjektene som vi har latt vente alt for lenge.

En av utfordringene er helt klart også en mangelfull samhandling mellom alle deltagere i et prosjekt, det kan være underleverandører, det kan være kunder, det kan være myndigheter. En effektiv samhandlingsplattform som gir adgang til nødvendig informasjon når den trengs kan være med på å ha en direkte innvirkning på prosjektets lønnsomhet. Det er press på ressursene og prosjekter sliter med tilgang til mennesker som har travle dager i linjeoperasjoner. Man prioriterer naturlig nok bedriftens daglige oppgaver. Struktur, automatisering og effektiv samhandling vil gi en ypperlig mulighet for å gjennomføre solide prosjekter med sterk kobling mellom forretningskompetansen og prosjektene.

Det er flere bedrifter som har startet på disse prosessene, det har tvunget seg frem. Press på lønnsomheten gjør at man vurderer hvilke manuelle prosesser som er kostnadsdrivende og derfor smarte å automatisere. Man reduserer kostnader ved den daglige driften gjennom effektivisering i alle ledd. Det er nå tiden er inne for å se på det, istedenfor å bli handlingslammet er det fornuftig å utnytte stillheten til å automatisere, optimalisere og effektivisere.

Les min kollega Hans Christian Fossum sitt innlegg om ineffektive prosesser og dobbeltarbeid her.

Tips til effektivisering:

  1. Analyser arbeidsprosessene i forretningen. Identifiser alle manuelle prosesser.
  2. Digitaliser dokumentflyten, det er lønnsomt. Punktum.
  3. Finnes prosesser som overflødige? Kan oppgavene løses på en helt annen måte?
  4. Med integrerte systemer kan det være mulig å automatisere manuelle prosesser, det gjør bedriften mindre sårbar.
  5. Der det er mulig flytt manuelle prosesser over til kunden gjennom effektive samhandlingsløsninger for eksempel ved å benytte moderne PLM-løsninger.
  6. Bygg systemer som gir forretningsinnsikt. Identifiser inntjeningspotensiale og kostnadsdrivere.
  7. Utnytt rolige perioder til å kjøre prosjekter som klargjør selskapet til bedre tider. Når markedet koker prioriteres de daglige operasjonene.

Vil du vite mer? Sjekk ut dette: http://www.autodeskfusionlifecycle.com/plm-capabilities-supplier-collaboration.

Kontakt meg på mail så tar jeg gjerne en samtale om hvordan din bedrift kan effektivisere.