Lær om 4D og VDC i Stavanger

Av Pål-Aksel Sletteng, senior salgsingeniør og 4D-spesialist

4D-prosjektplanlegging med digitale bygningsmodeller er fremtidens planleggingsmetode. Vi arrangerer kurs om metoden, 13-14. september, i forkant av Kruse Smiths VDC-konferanse i Stavanger.

NTI CADcenter har over lengre tid bygget opp en egen kompetanseavdeling på VDC og 4D. Kort forklart gir programvaren Synchro evnen til å detaljert planlegge fremdrift og logistikk i prosjekter der det finnes en BIM-modell. Der 3D gir digitale modeller, kan man med 4D få ut fremdrift fra modell til ferdig bygg – og deretter FDVU.  Les mer om 4D og Synchro her

De store satser på VDC

Flere av landets største rådgivere og entreprenører satser tungt på digitalisering. Dette gjelder særlig Kruse Smith og Multiconsult som 15. september samler nærmere 500 viktige aktører til VDC-konferanse på Sola utenfor Stavanger. VDC står for virtual design and construction, og tema for selve konferansen er «fra BIM til VDC – jobb smartere sammen». På scenen står eksperter fra både inn- og utland, deriblant Martin Fischer fra Stanford University som er kjent som en guru på digitalisering i byggenæringen og hjernen bak VDC. Det vil også komme mange andre talere og utstillere som tar for seg bredden som kreves for å lykkes med BIM. Vi skal være tilstede på konferansen med en stand der man ved hjelp av VR-briller får se hvordan BIM og 3D får en ny anvendelse, og med Synchro visualiserer vi fremdriftsplanene i 4D.

KS_Logo_Konferansen_1900x900_2016_06_06_cg-1150x520Les mer om konferansen her

Bestill egen 4D-demonstrasjon ved å sende meg en mail

4D-kurs før konferansen

I dagene før konferansen arrangerer vi et eget kurs som går på visuell planlegging med 4D. Dette vil foregå på konferansehotellet fra 13-14. september, og du kan lese mer/melde deg på her.

Kurset koster penger, men det kan fort vise seg å være en meget lønnsom investering. Du/dere får svar på hvordan visualisere fremdriftsplaner ved å knytte sammen BIM-modellen med fremdriftsplanene og alle aktivitetene på byggeplass. Vi har ti kunder som bruker Synchro i dag, og det er særlig populært blant entreprenører og planleggingsavdelinger hos store konsulenthus. Synchro og BIM med Autodesk baner vei for fremtidens byggeprosesser og visjonen om papirløse byggeplasser. Fordelene er:

  • Færre feil – digitale modeller og visuelle fremstillinger gjør det enklere å forstå det som skal bygges og tar bort ukorrekte antagelser
  • Større sikkerhet – man får færre risikable situasjoner når man i forkant har detaljert planlagt alle operasjoner
  • Lavere kostnader – bedre modeller gir større samhandling på tvers av fagdisipliner
  • Brukervennlig – det er enkelt å komme i gang og det kreves minimalt med opplæring
  • Bedre fremdrift – prosjektet er planlagt i detalj lenge før man er på byggeplass

Skal du ikke på konferansen? Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang